Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Nieuws & Agenda

Terug naar overzicht

Cursus: Rode draden door de evangeliën

24-10-2019

Aan de hand van het nieuwe boek van Wim Weren, Rode draden in de evangeliën, gaan we elk van de vier evangeliën benaderen als een eigenstandig en coherent geheel, met eigen patronen en betekenislijnen. Deze betekenislijnen zijn de rode draden.

Maar daar blijft het niet bij. We gaan ons ook verdiepen in intertekstuele leeswijzen. Daarbij letten we op het verschijnsel dat in elk van de evangeliën stof is verwekt uit andere geschriften (het Oude Testament, vroeg-Joodse literatuur, Grieks-Romeinse geschriften) en dat teksten uit de evangeliën zelf weer de bakermat zijn van tal van nieuwe teksten en beelden, tot in onze tijd toe.

Belangrijke vragen zijn ook welke betekenissen teksten uit de evangeliën hadden in hun eigen historische en culturele setting, en welke functie en betekenis zij kunnen krijgen voor mensen die zoeken naar antwoorden op hedendaagse zin- en geloofsvragen.

Data: 24 oktober, 7 november, 21 november, 5 december en 19 december.

Tijd: 14.00-16.30 uur.

Locatie: Tilburg School of Catholic Theology, Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht.

Accreditatie SKGV: 3,5 punten in de categorie Vakbekwaamheid.

Meer informatie en inschrijven

Via de website van de Katholieke Universiteit Tilburg