Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Instructies voor scribenten

Fijn dat u een preekschets voor PreekWijzer wilt schrijven. In dit scribenten-dossier treft u alle informatie aan die u als scribent voor PreekWijzer nodig hebt. Globaal verloopt het proces in vier fasen:

Oriëntatiefase

Mogelijk heeft u behoefte aan een (bredere) kennismaking met PreekWijzer. Er zijn meerdere manieren om achtergrondinformatie te verzamelen die u zouden kunnen helpen bij het schrijven van nieuw materiaal voor PreekWijzer:

Schrijffase

De schrijffase bestaat uit drie deelstappen.

1. Downloaden en openen werkbestand

Om het u en ons gemakkelijk te maken, kunt u uw preekschets aanleveren via een standaard werkbestand dat door de eindredacteur goed verwerkt kan worden. Zo ontvangt u het werkbestand:

 • Download het document (rechtermuisknop en dan ‘opslaan als’) voor Word voor Windows. Geef het document een naam waarin in ieder geval uw achternaam en de datum van de preekschets voorkomen.

 • Elke rubriek in het werkbestand heeft een praktische toelichting, die via de functie ‘opmerkingen’ van uw tekstverwerker te lezen is. De meeste programma’s openen deze opmerkingen automatisch.

2. Vullen van het werkbestand

 • Gebruik maximaal 1500 woorden.

 • Gegevens tussen [vierkante haken] in het werkbestand vervangt u door de gevraagde gegevens.

  Gegevens tussen {accolades} voegt u alleen toe als ze van toepassing zijn, anders verwijdert u het tekstgedeelte tussen de accolades.

  Andere al aangebrachte tekst en leestekens uit het werkbestand laat u staan.

 • Maak het document niet op, uitgezonderd cursiveringen voor niet-Nederlandse woorden, titels en citaten. Begin elke alinea op een nieuwe regel, voeg geen tabs toe.

 • Realiseert u zich dat gebruikers van PreekWijzer via allerlei ‘routes’ een enkele preekschets kunnen opzoeken Men leest niet, zoals in een boek, meerdere schetsen in een vooraf vastgestelde volgorde. Wees daarom terughoudend met verwijzen naar voorgaande of navolgende eigen preekschetsen, of markeer een link duidelijk in de tekst in HOOFDLETTERS. Vermeld bij verwijzing naar actualiteiten een jaartal en/of verwijs naar een internetpagina over de betreffende actualiteit.

3. Regels van spelling en stijl hanteren

 • We streven een zuinig gebruik van hoofdletters na. Als regel krijgen eigennamen een hoofdletter, ook ‘heilige’ namen als God, de Levende, Christus, Heilige of heilige Geest. Alleen het persoonlijk voornaamwoord dat naar deze namen verwijst krijgt een hoofdletter; we wijken hierin dus af van de NBV. Woorden als tora, hemel, koninkrijk en evangelie worden zonder hoofdletter geschreven. Bijbel is (ook) een titel en spellen we daarom met een hoofdletter.

 • Varieer in het gebruik van hij/zij en hem/haar waar het hedendaagse personen (zoals een hoorder van de preek) betreft. Gebruik hen/hun/de hoorders waar het de hoorders van de preek in het algemeen betreft.

 • Betrek in de uitleg waar mogelijk andere bronnen op PreekWijzer.nl, zoals verwijzingen naar theologische woordenboeken bij kernwoorden, of verwijzingen naar bestaand kindermateriaal in de rubriek over kinderen/jongeren.

 • U schrijft voor een multimediaal product. Verwijs, waar mogelijk en relevant, naar digitale bronnen buiten PreekWijzer (Spotify, Youtube, opkijken.nl, etc.), vermeldt ook de internetlink naar de specifieke pagina in de lopende tekst (de eindredacteur maakt er een hyperlink van).

 • Gebruik geen afkortingen in de tekst, óók niet van bijbelboeken, dan kan de zoekmachine verwijzingen beter vinden.

 • Voor bijbelse eigennamen gelden nieuwe spellingsregels: om een consistent zoekbeleid te kunnen voeren, volgen wij voor eigennamen de spelling van de NBV.

 • Voor verwijzingen naar liedboeken of liederen/psalmen/gezangen, gebruikt u dit bestand.

 • Wees spaarzaam met het gebruik van Hebreeuws en Grieks. Indien u toch de grondtaal citeert, houd u dan aan onze standaardwijze van transcriptie.

Redactiefase

 • U mailt uw werkbestand naar het redactielid dat u benaderde voor deze opdracht. Hij/zij zal uw kopij ten minste eenmaal van suggesties voorzien.

 • Het redactielid stuurt, na goedkeuring, de eindversie naar de eindredacteur, die zorgt voor spellingscontrole, lay-out, medatering en plaatsing.

Afhandelingsfase

 • Vul binnen drie weken het declaratie-formulier in. De vergoeding bedraagt 50 euro per schets. Als u meer dan 2 schetsen schrijft, kreeg u ook nog eens 6 maanden toegang gratis ter waarde van ongeveer 50 euro (zie hierboven).

 • Uw preekschets wordt zo snel mogelijk na de goedkeuring geplaatst, en is tijdig voor de betreffende zondag zichtbaar in de lijst met nieuwe preekschetsen op de homepage van PreekWijzer

 • Uw preekschets wordt in de nieuwsbrief genoemd, en op Facebook en Twitter, de week voorafgaand aan de betreffende zondag.

 • Ten slotte: de redactie van PreekWijzer dankt u hartelijk voor uw bijdrage!