Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Kringviering: Thomas - gevoelig als een tweeling

Thema: meevoelen met de gewonden
Boogde datum: 8-4-2018
Beoogd gebruik: kringviering of huiskamerviering

Bij Psalm 35 en Johannes 20:24-31

Zie ook

Uitgangspunten bij het thema

Thomas, met de opvallende bijnaam ‘Didimus’, ‘Tweeling’, zal alleen geloven in het 'opgestane Lichaam van Christus' wanneer de schendingen in dat lichaam voelbaar zijn.
Het Lichaam van Christus, oftewel samenleving van mensen, is een geloofwaardige samenleving wanneer de leden bereid zijn om zich te ontfermen over de geschondenen en bereid zijn om de oorzaken van de schendingen onder ogen te zien. Als in de samenleving hier geen oog voor is, dan is ze ongeloofwaardig.

Liturgie

Teksten die de voorganger (of liturg) uitspreekt staan cursief.

  • Orgelspel (of andere muziek)

  • Welkom

  • Stilte

  • Aanvangslied: Psalm 81:1,2,4

  • Bemoediging en Drempelgebed

Ouderling: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft
O: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: En niet loslaat het werk van zijn handen
O: Gij die ons tegemoet treedt in mensen
G: Wees hier aanwezig
O: Gij die vreugde schept in mensen die elkaar bijstaan
G: Wees onze Bron
O: Gij die geen mens veracht, geen naam vergeet
G: Doe ons U volgen, waakzaam en liefdevol.
G: samenzang: Psalm 81 in wisselzang: vers 5 allen, 8 ene kant, 11 andere kant, 14 allen.

  • Inleidend woord

  • Kyriegebed

Laat ons de Heer aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde.
God, macht van geven, ontvangen en doorgeven,
U die ons de adem geeft

...


Log in of registreer gratis om verder te lezen.

Om verder te gaan heb je een account nodig.
Met een account heb je direct een maand gratis toegang, zonder verplichtingen.

Ik wil een account aanmaken

Met een account heb je direct een maand gratis toegang tot honderden preekschetsen, artikelen en nog veel meer.

Account aanmaken

Ik heb al een account

Heb je al een abonnement?
Log dan hieronder in.

Inloggen