Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Preekschets Psalm 19 - Israëlzondag

Inleiding – “Hoe zullen wij Hem ontmoeten?”

Onlangs gaf het Centrum voor Israëlstudies een boek uit met de titel: ‘Hoe zullen we Hem ontmoeten?’ Deze publicatie gaat over de tempel, als plaats voor de ontmoeting met God.

Op Israëlzondag stellen we dezelfde vraag. Deze keer staat echter niet de tempel, maar de Tora in het middelpunt. In het Jodendom heeft de Tora een centrale plaats als het er om gaat hoe wij de HERE kunnen ontmoeten. God heeft zijn wil en wezen geopenbaard in de Tora. Door te horen en te doen wat Hij zegt kan de ontmoeting met Hem gestalte krijgen. Uiteraard kunnen we zijn aanwezigheid ook ervaren op bijzondere momenten, onder een schitterende sterrenhemel of bij een prachtige zons-ondergang. Maar het gaat verder en dieper als we met zijn Tora leven.

Hoe gaat dat? Daarover spreekt Psalm 19. Het hart van deze Psalm is een loflied op de Tora. In de Tora komt de HERE naar ons toe, nog veel sprekender dan in de schepping (vs. 1-7). De Tora openbaart zijn wil én zijn hart. Het is een betrouwbare reisgids voor onze levensweg, én meer: God zelf is onze Gids en Geleide, als we met de Tora leven. Het laatste deel van de Psalm (vs. 12-15) laat zien hoe de dichter dat beleeft.

Graag geven we u een handreiking voor het maken van een preek over dit thema op Israëlzondag. Die is toegezonden aan predikanten in een veel kortere versie: alleen de Gedachten voor en over de preek. In deze uitgebreide versie vindt u meer: exegetische notities, relevante citaten en aanwijzingen voor de liturgie. De uitgebreide schets als webpagina: www.centrumvoorisraelstudies.nl/psalm19.

Structuur

Vers 1-7

De eerste verzen gaan over hoe de hemel van Gods heerlijkheid spreekt. Zeer wel-sprekend – ook al is het niet met zoveel woorden. Vers 5b-7 spitst zich toe op de zon die de hele aarde bestrijkt.

Deze verzen zouden een lied apart geweest kunnen zijn – als je ziet hoe ze qua thema en vorm sterk afsteken tegen de rest – maar ze staan nu in deze Psalm helemaal in dienst van het vervolg:

Vanaf vers 8

Zoals de hemel en de zon dat al op een indrukwekkende manier zijn – maar dan nog veel heerlijker! – is de Tora een openbaring van de HERE. Alleen al het feit dat de Naam hier zeven keer klinkt (tegen in het eerste deel alleen maar één keer “God”), spreekt boekdelen.

In vers 8-10 staan 6 zinnen met gelijke opbouw:

zelfst. naamwoord

bijv. naamwoord

werkwoord

>

de wet

des HEREN

is volmaakt,

zij verkwikt

de ziel;

de bevelen

des HEREN

zijn waarachtig,

zij verheugen

het hart;

het gebod

des HEREN

is louter,

het verlicht

de ogen.

de vreze

des HEREN

is rein,

zij houdt stand

voor immer;

de verordeningen

des HEREN

zijn waarheid,

zij zijn rechtvaardig

altegader.

Vers 11 voert de lof op de wet naar een climax.

Vers 12-15

Met vers 12 begint nog weer een nieuw gedeelte, met weer een ander ritme en een andere inhoud: we horen nu hoe de dichter met Gods geboden omgaat. Na de grote woorden over de Tora horen we hier ootmoedige, vragende en biddende taal.

Aantekeningen, vers voor vers

2 הַשָּׁמַיִם מְסַפְרִים כְבֹוד־אֵל וּמַעֲשֵה יָּׁדָּׁיו מַגִיד הָּׁרָּׁקִיעַ׃

  • אֵל – God(heid); El is nog algemener dan Elohim.

  • הָּׁרָּׁקִי ע – Het uitspansel, de hemelkoepel // Gen. 1:6vv, Ezech. 1:22vv, Ps. 150:1.

  • // Rom. 1:19-20

3 יום לְיום יַבִיעַ אֹמֶר וְלַיְלָּׁה לְלַיְלָּׁה יְחַוֶּה־דָּׁעַת׃

  • יום לְיום – Kan ook zijn: “Dag aan dag”, dus: “Everyday it utters speech”. De meeste vertalingen nemen יום als onderwerp: de ene dag geeft het aan de andere door. Iedere dag is voor hen die weten hoe te lezen een nieuwe bladzij van het verhaal van Gods schepping; dat klinkt elke morgen opnieuw.

  • יַבִי ע – van נבֹע , hif’il, ipf.: (als een bron) doen opborrelen, doen vloeien/stromen (vgl.

  • ...

Log in of registreer gratis om verder te lezen.

Om verder te gaan heb je een account nodig.
Met een account heb je direct een maand gratis toegang, zonder verplichtingen.

Ik wil een account aanmaken

Met een account heb je direct een maand gratis toegang tot honderden preekschetsen, artikelen en nog veel meer.

Account aanmaken

Ik heb al een account

Heb je al een abonnement?
Log dan hieronder in.

Inloggen