Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

7. Het bijbelse profetisme

Profeten komen in alle culturen en in alle tijden voor, niet minder in de wereld van het oude Nabije Oosten dan in onze eigen tijd. Ook in de Bijbel komen profeten voor.

De bijbelse profetische literatuur is een breed spectrum, waarin allerlei genres voorkomen: verhalen (zoals rond de verhaalfiguur Jesaja in Jes. 20), belijdenissen (zoals de confessio-teksten in het boek Jeremia 11:18-23; 12:1-6; 15:10-21; 17:14-18; 18:18-23; 20:7-18), visioenen (zoals in Jes. 6 en Am. 7:1-9; 8:1-3; 9:1-4), spreuken (bijv. massaspreuken1, zoals in Zach. 9:1-8; 12:1-2), gebeden (zoals in Hab. 3), geschriften (zoals in Jes. 38:9-20) en vooral velerlei betogende teksten.

In de diverse tradities heeft de profetische literatuur een verschillende positie in de canon. In de Hebreeuwse canon van de Tenach vormen de Nvvi'im, de Profeten, de tweede afdeling, na de Tora en vóór de Chetoevim. Zij bestaan uit de Nèvi'im Risjönim, de Vroege Profeten, en deNVvi'im 'Achärönim, de Late Profeten. De bijbelboeken Jozua, Rechters, Samuël en Koningen worden tot de Nèvvi'im Risjönim gerekend, omdat de verhaalfiguren Debora (Re. 4-5), Samuël ( I Sam. 3), Natan (2 Sam. 7), Gad (2 Sam. 24), Micha ben Jimla (I Kon. 22), Elia (I Kon. 17-19; 21; 2 Kon. I), Elisa (2 Kon. 2-9; 13) en Chulda (2 Kon. 22) 'profeet' genoemd worden. De rij profeten opent en sluit op deze wijze met een profetes (Debora in Re. 4:4; Chulda in 2 Kon. 22:14; 2 Kron. 34:22; in de Thora wordt in Ex. 15:20 de aanduiding 'de profetes' voor Mirjam gebruikt en in de NVvi'im 'Achärönim komt zij alleen voor in Jes. 8:3). De verhaalfiguur Jozua wordt weliswaar nergens 'profeet' genoemd, maar wel als zodanig beschouwd (vgl. Deut. 34:9). Aldus vormen deze verhalende bijbelboeken deNVvi'im Risjönim. Tot de Nèvi'im 'Achärönim behoren naast de twaalf kleine profetenboeken eveneens de bijbelboeken Jesaja, Jeremia en Ezechiël. In de Tenach behoort Daniël tot de CheVtoevim, de Geschriften.

In de Griekse (en overigens eveneens joodse) canon van de Septuaginta daarentegen bestaan de profetenboeken, naast eveneens de twaalf kleine profeten, uit de grote profeten Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël. Bovendien volgen op het bijbelboek Jeremia de bijbelboeken Klaagliederen, die in de Septuaginta op naam van Jeremia staat, en ...

Log in of registreer gratis om verder te lezen.

Om verder te gaan heb je een account nodig.
Met een account heb je direct een maand gratis toegang, zonder verplichtingen.

Ik wil een account aanmaken

Met een account heb je direct een maand gratis toegang tot honderden preekschetsen, artikelen en nog veel meer.

Account aanmaken

Ik heb al een account

Heb je al een abonnement?
Log dan hieronder in.

Inloggen