Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Dienstboek II: Leven, zegen, gemeenschap

Dienstboek II is integraal gratis onderdeel van PreekWIjzer.nl. Dat geldt overigens ook voor Dienstboek I en de latere aanvullingen. Er is een auteursrechtenregeling van kracht.

Ter inleiding

Muziek in de liturgie

Liturgische kleuren

Doop, belijdenis

Maaltijd van de Heer

Bevestiging van ambtsdragers

Inleiding in de bediening

Boete en verzoening

Zegeningen

Ziekenzalving

Zegening van zieken

Tafelzegen

Kerkgebouwen

Liefde en trouw

Uitvaart en rouw

Tot besluit