Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Dienstboek

Via deze pagina kunt u de digitale editie van het Dienstboek downloaden.

Over het Dienstboek

Het Dienstboek is een uitgave waarin orde en inhoud van de erediensten in de Protestantse Kerk in Nederland beschreven staan. Het is een bundeling van orden van dienst, liturgische formulieren, gebedsteksten, liedsuggesties en ander liturgisch materiaal, enz. voorzien van een toelichting. De, in de Protestantse Kerk in Nederland bestaande verscheidenheid en eenheid worden daarin ten volle gewaardeerd. Het Dienstboek is in twee delen verschenen, resp. in 1998 en 2004. De papieren uitgaven hebben hun weg gevonden in de kerk. Toevoegingen aan het Dienstboek zullen alleen digitale toevoegingen zijn.

Teksten van orden, inclusief keuzeteksten, uit de Dienstboeken, zoals gepubliceerd op deze site, mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vrijelijk worden geciteerd in en/of gedrukt in een oplage van maximaal 200 ex. ten behoeve van gemeenten behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland. U dient daarbij wel steeds de bron te vermelden.

De Werkgroep Eredienst en Kerkmuziek

Sinds voorjaar 2005 is binnen de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland de Werkgroep Eredienst en de Werkgroep Kerkmuziek actief geweest. Een aantal leden heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het Dienstboek en het Liedboek. Sinds 2015 zijn de werkgroepen samengevoegd.

In de werkgroep zit een tiental deskundigen (vrijwilligers) uit de Protestantse Kerk functionerend binnen de Diensten organisatie van de Protestantse Kerk.

Een van de taken van de werkgroep voor wat betreft Dienstboek I en II is het verzorgen en aanvullen van teksten van de digitale dienstboeken.

Uitgeverij KokBoekencentrum , Zoetermeer

De beide delen van het Dienstboek zijn uitgegeven door Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer, nu KokBoekencentrum, Utrecht. In nauw overleg tussen KokBoekencentrum en de Protestantse Kerk in Nederland (Werkgroep Eredienst en Kerkmuziek) is besloten de dienstboeken ook digitaal te ontsluiten.

Downloads

De digitale editie van het Dienstboek is beschikbaar als PDF en Word-documenten.

Dienstboek I PDF

Dienstboek I WORD

Dienstboek II PDF

Dienstboek II WORD

Tsjinstboek I ( Frysktalige edysje ) PDF

Tsjinstboek I ( Frysktalige edysje ) WORD

Tsjinstboek II ( Frysktalige edysje ) PDF

Tsjinstboek II ( Frysktalige edysje ) WORD

Uitbreiding Gereformeerde Liturgie

Geplaatste nieuwe teksten Dienstboek I

Geplaatste nieuwe teksten Dienstboek II

Contact

Het zou fijn zijn als gebruikers ook eigen bijdragen leveren aan het digitale Dienstboek. Wilt u daarbij aangeven op welke rubriek(en) en deel/delen van het Dienstboek die betrekking hebben.

De werkgroep Eredienst en Kerkmuziek zal de bijdragen o.a. beoordelen op

- het gebruik in de context van een Protestantse Gemeente
- beoordelen of het een toevoeging is aan het Dienstboek omdat het ontbrak,
- of wenselijk is geworden met het oog op nieuwe kerkvormen of theologische ontwikkelingen.

De Werkgroep behoudt zich het recht voor inzendingen zonder nadere opgave van redenen te weigeren; Eventuele veranderingen in de bijdrage zullen in overleg met u plaatsvinden.

Als de Werkgroep publiceert, wordt instemming bij de inzender verondersteld met een kostenvrij vervolggebruik van uw bijdrage door anderen. De auteur is verantwoordelijk voor naleving van auteursrechtelijke regels; de redactie is niet aansprakelijk voor auteursrechtelijke aanspraken

Graag willen wij zorgvuldig omgaan met bestaande auteursrechten van anderen. Zijn in uw bijdrage auteursrechtelijk beschermde teksten van derden opgenomen, dan verzoeken we u daarom de vindplaats en bron van die teksten te vermelden, zodat wij daarnaar kunnen verwijzen. Wij zullen dan de teksten van derden vervangen door deze vermelding.

Inzenden en contact opnemen

Om eigen bijdragen in te zenden en/of contact op te nemen met de redactie van het Dienstboek, verzoeken we u een mail te sturen naar de Werkgroep Eredienst en Kerkmuziek via info[at]protestantsekerk.nl.