Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Dienstboek

Via deze pagina kunt u de digitale editie van het Dienstboek downloaden. Een papieren uitgave is te koop bij Boekencentrum.

Over het Dienstboek

Werkgroep Eredienst

Sinds voorjaar 2005 is binnen de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland de Werkgroep Eredienst actief. In de werkgroep zit een tiental deskundigen uit het gehele kerkverband die zich willen inzetten voor beleidsadviezen op het terrein van liturgie, dienstboek, Liedboek voor de kerken, bijbelvertaling, kerkmuziek, diverse beheerskwesties(bijv. auteursrechten) en kerkbouw. De leden/vrijwilligers zijn op een of meer van deze terreinen actief of hebben te maken met lopende initiatieven. Zo heeft een aantal leden een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het nieuwe Dienstboek.

Een van de taken van de Werkgroep is het begeleiden van de beproeving van het nieuwe Dienstboek.

Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer

De beide delen van het Dienstboek zijn uitgegeven door Boekencentrum. In nauw overleg tussen Boekencentrum en de Protestantse Kerk in Nederland (Werkgroep Eredienst) is besloten onder bepaalde voorwaarden de dienstboeken ook digitaal te ontsluiten.

Dienstboek

Een dienstboek is een uitgave waarin de orde en inhoud van de erediensten in de Protestantse Kerk in Nederland beschreven staan. Het is bundeling van gebruikte orden van dienst, formulieren, gebeden, enz. voorzien van een toelichting. De in de Protestantse Kerk in Nederland bestaande verscheidenheid en eenheid worden daarin ten volle gewaardeerd. Het Dienstboek is in twee delen verschenen, resp. in 1998 en 2004. Die worden nu in de kerken beproefd.

Downloads

De digitale editie van het Dienstboek is beschikbaar als PDF en Word-documenten.

Dienstboek I PDF

Dienstboek I WORD

Dienstboek II PDF

Dienstboek II WORD

Tsjinstboek I ( Frysktalige edysje ) PDF

Tsjinstboek I ( Frysktalige edysje ) WORD

Tsjinstboek II ( Frysktalige edysje ) PDF

Tsjinstboek II ( Frysktalige edysje ) WORD

Uitbreiding Gereformeerde Liturgie

Geplaatste nieuwe teksten Dienstboek I

Geplaatste nieuwe teksten Dienstboek II

Contact

Het zou fijn zijn als gebruikers ook eigen bijdragen leveren aan het Dienstboek. Wilt u daarbij aangeven op welke bladzijde(n) en deel/delen van het Dienstboek die betrekking hebben.

Bij het inzenden van eigen bijdrage(n) of voorbeelden van verwerking verzoeken we u ook aan te geven of u instemt met het eventueel publiceren van uw bijdrage(n) op de website. Die beslissing is aan de werkgroep, maar als zij het publiceert dan wordt instemming bij de inzender verondersteld met een kostenvrij vervolggebruik van uw bijdrage door anderen*).

Graag willen zorgvuldig omgaan met bestaande auteursrechten van anderen. Zijn in uw bijdrage auteursrechtelijk beschermde teksten van derden opgenomen, dan verzoeken we u daarom de vindplaats en bron van die teksten te vermelden, zodat wij daarnaar kunnen verwijzen. Wij zullen dan de teksten van derden vervangen door deze vermelding.

*) U verneemt de beslissing binnen 6 weken na inzending; de redactie behoudt zich het recht voor inzendingen zonder nadere opgave van redenen te weigeren; de auteur is verantwoordelijk voor naleving van auteursrechterlijke regels; de redactie is niet aansprakelijk voor auteursrechterlijk aanspraken

Inzenden en contact opnemen

Om eigen bijdragen in te zenden en/of contact op te nemen met de redactie van Dienstboek verzoeken we u een mail te sturen naar werkgroeperedienst[at]pkn.nl.