Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Zomertijd

Ideeën voor de zomertijd

Symbolen in de Bijbel

Zomer

Hitte

Schaduw

Zee

Zon

Liturgisch

Tijdeigen materiaal zomertijd (Dienstboek I, Protestantse Kerk)

Preekschetsen

Serie bij minder bekende kleine profeten: Habakuk en Haggaï

Serie ‘leven als een volgeling van Christus’ – bij Johannes 2, Johannes 3, Johannes 6 en Johannes 14

Serie over Hebreeën 12 en 13

Serie over 1 Samuël

Serie van drie meditatieve diensten

Serie over psalmen

Bijbelse theaterteksten

Tomas

Bijbelse dialoog: Kaïn

Theatertekst: Mozes

Theatertekst: Job

Theatertekst: Abraham

Theatertekst: Jakob

Het verhaal van de duivel

Het verhaal van Marta bij Betanië