Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Dienstboek I PDF

Teksten van orden, inclusief keuzeteksten, uit de Dienstboeken, zoals gepubliceerd op deze site, mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uitgeverij Boekencentrum vrijelijk worden geciteerd in en/of gedrukt in een oplage van maximaal 200 ex. ten behoeve van gemeenten behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland. U dient daarbij wel steeds de bron te vermelden. Bij overname zijn de aanduidingen: Dienstboek I, © Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer 1998, en Dienstboek II, © Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer 2004. Als u materiaal aanpast en/of model laat staan voor eigen teksten, laat u de verwijzing voorafgaan door het woordje ‘naar’.

Deze regeling is niet van toepassing op teksten waarvan het copyright bij derden berust. Deze teksten zijn in blauw weergegeven. U dient vooraf schriftelijke toestemming te vragen bij rechthebbenden.

Ook is deze regeling niet van toepassing op oplagen van 200 ex. en meer. U dient voor deze oplagen vooraf schriftelijk toestemming te hebben van de uitgeverij (info@boekencentrum.nl) onder berekening van een vergoeding. Het samenvoegen van afzonderlijke teksten, orden, gebeden en dergelijke tot een gebundelde uitgave is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de uitgeverij.

Rood gearceerde teksten mogen niet veranderd of aangepast worden. Dit is een kerkelijke beslissing.

Bestanden

 • 01 Voorwoord. V-VII.
  Download 19 kb, PDF bestand

 • 02A. Plaatsbepaling. Uitgangspunten. Blz. 1-7.
  Download 21 kb, PDF bestand

 • 02B Titelblad, blz. 9
  Download 7 kb, PDF bestand

 • 03A Tijdeigen Advent Kerst, blz. 11-48
  Download 79 kb, PDF bestand

 • 03B Tijdeigen Epifanie, blz. 49-85
  Download 81 kb, PDF bestand

 • 03C Tijdeigen Veertigdagentijd, blz. 86-115
  Download 66 kb, PDF bestand

 • 03D Tijdeigen Triduum , blz. 116-150
  Download 203 kb, PDF bestand

 • 04 Orden, blz. 151-206
  Download 122 kb, PDF bestand

 • 05A Tafelgebed 1-20, blz. 207-265
  Download 133 kb, PDF bestand

 • 05B Tafelgebed 21-31, blz. 266-306
  Download 97 kb, PDF bestand

 • 05C Tafelgebed 32-47, blz. 307-336
  Download 80 kb, PDF bestand

 • 05D Tafelgebed 43-44, blz. 337-356
  Download 63 kb, PDF bestand

 • Toevoeging 05D Orde van dienst Heilig Avondmaal IV, na blz. 353
  Link naar Word bestand (nog niet als PDF download beschikbaar)

 • 06A Tijdeigen Paastijd, blz. 357-393
  Download 81 kb, PDF bestand

 • 06B Tijdeigen Trinitatis , blz. 394=-416
  Download 54 kb, PDF bestand

 • 06C Tijdeigen Zomertijd, blz. 417-468
  Download 109 kb, PDF bestand

 • 06D Tijdeigen Herfsttijd, blz. 469-520
  Download 110 kb, PDF bestand

 • 07A Liturgische-Gezangen (LG), Inleiding blz521-423
  Download 762 kb, PDF bestand

 • 07B1 Ordinarium 1, blz524-532
  Download 1256 kb, PDF bestand

 • 07B2 Ordinarium 2, blz533-541
  Download 1108 kb, PDF bestand

 • 07B3 Ordinarium 3, blz542-547
  Download 1084 kb, PDF bestand

 • 07B4 Ordinarium 4, blz548-551
  Download 962 kb, PDF bestand

 • 07B5 Ordunarium 5, blz552-559
  Download 1076 kb, PDF bestand

 • 07B6_Ordinarium-6, blz560-564
  Download 1045 kb, PDF bestand

 • 07B7 Ordinarium 7, blz. 565-575
  Download 1211 kb, PDF bestand

 • 07B8 Ordinarium 8, blz. 576-577
  Download 795 kb, PDF bestand

 • 07B9 Ordinarium 9, blz. 578-580
  Download 826 kb, PDF bestand

 • 07C Intrede (LG 10-41), blz. 581-610
  Download 2447 kb, PDF bestand

 • 07D De Heilige Schrift (LG 42-65), blz. 611-631
  Download 1839 kb, PDF bestand

 • 07E Gebeden (LG 66-86, blz. 632-648
  Download 1539 kb, PDF bestand

 • 07F De Maaltijd van de Heer (LG-87-121), blz. 649-709
  Download 4757 kb, PDF bestand

 • 07G Zending en zegen (LG-122-126), blz. 710-712
  Download 920 kb, PDF bestand

 • 07H De drie dagen van Pasen (LG-127-139), blz. 713-740
  Download 2793 kb, PDF bestand

 • 07I Het dagelijks gebed (LG-140-147), blz. 741-752
  Download 1499 kb, PDF bestand

 • 07J Varia (LG-148-153), blz. 753-760
  Download 1197 kb, PDF bestand

 • Consistorie gebeden, Db I 08A, I-VII, blz. 761-804
  Download 226 kb, PDF bestand

 • 08B Gebeden VIII-XIII, blz. 805-836
  Download 65 kb, PDF bestand

 • 09 Tien Woorden, blz. 837-846
  Download 116 kb, PDF bestand

 • 10A Toelichting I, blz. 847-900
  Download 292 kb, PDF bestand

 • 10B Toelichting II, blz. 901-950
  Download 209 kb, PDF bestand

 • 21 Getijden Leeswijzer, blz. 951-960
  Download 29 kb, PDF bestand

 • 22 G etijden Orden, blz. 961-992
  Download 52 kb, PDF bestand

 • 23 Getijden Keuzetekst, blz. 993-1004
  Download 25 kb, PDF bestand

 • 24 Getijden Psalmen en Cantica , blz. 1004-1090
  Download 95 kb, PDF bestand

 • 25 Getijden Gebeden, blz. 1091-1144
  Download 96 kb, PDF bestand

 • 26 Getijden Stilte-oefeningen, blz. 1145-1150
  Download 23 kb, PDF bestand

 • 27 Getijden Toelichting, blz. 1151-1186
  Download 152 kb, PDF bestand

 • 28A Rooster Luthers, blz. 1187-1198
  Download 32 kb, PDF bestand

 • 28B Rooster Gemeenschappelijk, blz. 1199-1220
  Download 56 kb, PDF bestand

 • 28C Rooster Getijden, blz. 1221-1248
  Download 85 kb, PDF bestand

 • 29A Kalenders, blz. 1249-1251 blz. 1260
  Download 29 kb, PDF bestand

 • 29B Kalenders, blz. 1252-1259
  Download 74 kb, PDF bestand

 • 30 Verantwoording, blz. 1261-1276
  Download 78 kb, PDF bestand

 • 31 Inhoudsopgave, blz. 1277-1288
  Download 32 kb, PDF bestand

 • 32 Cantica , losse kaart
  Download 8 kb, PDF bestand