Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Dienstboek I WORD

Teksten van orden, inclusief keuzeteksten, uit de Dienstboeken, zoals gepubliceerd op deze site, mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uitgeverij Boekencentrum vrijelijk worden geciteerd in en/of gedrukt in een oplage van maximaal 200 ex. ten behoeve van gemeenten behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland. U dient daarbij wel steeds de bron te vermelden. Bij overname zijn de aanduidingen: Dienstboek I, © Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer 1998, en Dienstboek II, © Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer 2004. Als u materiaal aanpast en/of model laat staan voor eigen teksten, laat u de verwijzing voorafgaan door het woordje ‘naar’.

Deze regeling is niet van toepassing op teksten waarvan het copyright bij derden berust. Deze teksten zijn in blauw weergegeven. U dient vooraf schriftelijke toestemming te vragen bij rechthebbenden.

Ook is deze regeling niet van toepassing op oplagen van 200 ex. en meer. U dient voor deze oplagen vooraf schriftelijk toestemming te hebben van de uitgeverij (info@boekencentrum.nl) onder berekening van een vergoeding. Het samenvoegen van afzonderlijke teksten, orden, gebeden en dergelijke tot een gebundelde uitgave is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de uitgeverij.

Rood gearceerde teksten mogen niet veranderd of aangepast worden. Dit is een kerkelijke beslissing.

Bestanden

 • 01 Voorwoord
  Download 32 kb, Word bestand

 • 02A Plaatsbepaling. Uitgangspunten, blz. 1-7
  Download 38 kb, Word bestand

 • 02B Titelblad, blz. 9
  Download 21 kb, Word bestand

 • 03A Tijdeigen, Advent Kerst, blz. 11-48
  Download 139 kb, Word bestand

 • 03B Tijdeigen Epifanie, blz. 49-85
  Download 147 kb, Word bestand

 • 03C Tijdeigen Veertigdagentijd, blz. 86-115
  Download 104 kb, Word bestand

 • 03D Tijdeigen Triduum , blz. 116-150
  Download 134 kb, Word bestand

 • 04 Orden, blz. 151-206
  Download 217 kb, Word bestand

 • 05A Tafelgebed 1-20, blz. 207-265
  Download 213 kb, Word bestand

 • 05B Tafelgebed 21-31, blz 266-306
  Download 164 kb, Word bestand

 • 05C Tafelgebed 32-42, blz. 307-336
  Download 127 kb, Word bestand

 • 05D Tafelgebed 43-44, blz. 337-356
  Download 78 kb, Word bestand

 • Toevoeging 05D Orde van Dienst Heilig Avondmaal IV , na blz. 353
  Link naar Word bestand

 • 06A Tijdeigen Paastijd, blz. 357-393
  Download 133 kb, Word bestand

 • 06B Tijdeigen Trinitatis , blz. 394-416
  Download 100 kb, Word bestand

 • 06C Tijdeigen Zomertijd, blz. 417-468
  Download 200 kb, Word bestand

 • 06D Tijdeigen Herfsttijd, blz. 469-520
  Download 198 kb, Word bestand

 • 07A Liturgische Gezangen Inleiding, blz. 521-523
  Download 26 kb, Word bestand

 • Consistoriegebeden DB I 08A Gebeden I-VII, blz. 761-804
  Download 117 kb, Word bestand

 • 08B Gebeden VIII-XIII, blz. 805-836
  Download 140 kb, Word bestand

 • 09 Tien Woorden, blz. 837-846
  Download 49 kb, Word bestand

 • 10A Toelichting I, blz. 847-900
  Download 155 kb, Word bestand

 • 10B Toelichting II, blz. 901-950
  Download 157 kb, Word bestand

 • 12 Getijden Leeswijzer, blz. 951-960
  Download 52 kb, Word bestand

 • 22 Getijden Orden, blz. 961-992
  Download 100 kb, Word bestand

 • 23 Getijden Keuzetekst, blz. 993-1004
  Download 60 kb, Word bestand

 • 24 Getijden Psalmen en Cantica , blz. 1005-8505
  Download 183 kb, Word bestand

 • 25 Getijden Gebeden, blz. 1091-1144
  Download 213 kb, Word bestand

 • 26 Getijden Stilte-oefeningen, blz. 1145-1150
  Download 43 kb, Word bestand

 • 27 Getijden Toelichting, blz. 1151-1186
  Download 118 kb, Word bestand

 • 28A Rooster Luthers, blz. 1187-1198
  Download 128 kb, Word bestand

 • 28B Rooster Gemeenschappelijk, blz. 1199-1220
  Download 277 kb, Word bestand

 • 28C Rooster Getijden, blz. 1221-1248
  Download 153 kb, Word bestand

 • 29A Kalenders, blz. 1249-1251 blz. 1260
  Download 106 kb, Word bestand

 • 29B Kalenders, blz. 1252-1259
  Download 295 kb, Word bestand

 • 30 Verantwoording, blz. 1261-1276
  Download 96 kb, Word bestand

 • 31 Inhoudsopgave, blz. 1277-1288
  Download 58 kb, Word bestand

 • 32 Cantica (los)
  Download 23 kb, Word bestand