Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Dienstboek II WORD

Teksten van orden, inclusief keuzeteksten, uit de Dienstboeken, zoals gepubliceerd op deze site, mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uitgeverij Boekencentrum vrijelijk worden geciteerd in en/of gedrukt in een oplage van maximaal 200 ex. ten behoeve van gemeenten behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland. U dient daarbij wel steeds de bron te vermelden. Bij overname zijn de aanduidingen: Dienstboek I, © Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer 1998, en Dienstboek II, © Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer 2004. Als u materiaal aanpast en/of model laat staan voor eigen teksten, laat u de verwijzing voorafgaan door het woordje ‘naar’.

Deze regeling is niet van toepassing op teksten waarvan het copyright bij derden berust. Deze teksten zijn in blauw weergegeven. U dient vooraf schriftelijke toestemming te vragen bij rechthebbenden.

Ook is deze regeling niet van toepassing op oplagen van 200 ex. en meer. U dient voor deze oplagen vooraf schriftelijk toestemming te hebben van de uitgeverij (info@boekencentrum.nl) onder berekening van een vergoeding. Het samenvoegen van afzonderlijke teksten, orden, gebeden en dergelijke tot een gebundelde uitgave is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de uitgeverij.

Rood gearceerde teksten mogen niet veranderd of aangepast worden. Dit is een kerkelijke beslissing.

Bestanden

 • 01 Titel en colofon blz. 1-4
  Download 9 kb, Word bestand

 • 02 Inhoudsopgave blz . 5-10
  Download 17 kb, Word bestand

 • 03 Aanbiedingsbrief van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland blz. 11-14
  Download 8 kb, Word bestand

 • 04 Plaatsbepaling en uitgangspunten blz. 15-21
  Download 30 kb, Word bestand

 • 05A Verantwoording herziening Proeven voor de eredienst blz. 23-25
  Download 13 kb, Word bestand

 • 05B Verantwoording hertaling van de liturgische formulieren blz. 26-35 (aangepast in 2017)
  Download 32 kb, Word bestand

 • 06 Muziek in de liturgie blz. 37-45
  Download 29 kb, Word bestand

 • 07 Leeswijzer blz. 47-49
  Download 8 kb, Word bestand

 • 08 Liturgische kleuren blz. 51-52
  Download 8 kb, Word bestand

 • 11 Doop en belijdenis titelblad blz. 53
  Download 1 kb, Word bestand

 • 11A Inleiding blz. 55-61
  Download 32 kb, Word bestand

 • 11B Toelichting blz. 63-70
  Download 49 kb, Word bestand

 • 12 Orden voor Doop en Belijdenis blz.71
  Download 2 kb, Word bestand

 • 12A Presentatie van wie zich op de doop voorbereiden blz. 72-74
  Download 17 kb, Word bestand

 • 12B Zegening van de zuigelingen op weg naar de doop blz. 75-77
  Download 12 kb, Word bestand

 • 12C1 Belijdenis en doop van volwassenen – Orde I blz. 78-84
  Download 32 kb, Word bestand

 • 12C2 Belijdenis en doop van volwassenen – Orde II blz. 85-91
  Download 29 kb, Word bestand

 • 12C3 Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan volwassen personen blz. 92-96
  Download 11 kb, Word bestand

 • 12D1 Doop van kinderen – Orde I blz. 97-103
  Download 33 kb, Word bestand

 • 12D2 Doop van kinderen – Orde II blz. 104-110
  Download 28 kb, Word bestand

 • 12D3 Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen blz. 111-114 (aangepast in 2017)
  Download 14 kb, Word bestand

 • 12E1 Doop van een kind vanaf zes jaar – Orde I blz. 115-121
  Download 37 kb, Word bestand

 • 12E2 Doop van een kind vanaf zes jaar – Orde II blz. 122-128
  Download 69 kb, Word bestand

 • 12F1 Belijdenis – Orde I blz. 129-134
  Download 33 kb, Word bestand

 • 12F2 Belijdenis – Orde II blz. 135-139
  Download 45 kb, Word bestand

 • 12F3 Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis blz. 140-143
  Download 18 kb, Word bestand

 • 12G1 Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen – Orde I blz. 144-153
  Download 41 kb, Word bestand

 • 12G2 Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen – Orde II blz. 154-162
  Download 27 kb, Word bestand

 • 13 Keuzeteksten blz. 163- 170
  Download 16 kb, Word bestand

 • 14 Liedsuggesties blz . 171-176
  Download 131 kb, Word bestand

 • 21 Maaltijd van de Heer titelblad blz. 177
  Download 2 kb, Word bestand

 • 22 Formulier om het Heilig Avondmaal te houden blz. 179-187
  Download 31 kb, Word bestand

 • 23 Maaltijd van de Heer in bijzondere omstandigheden titelblad blz. 189
  Download 2 kb, Word bestand

 • 23A Inleiding blz. 190-191
  Download 5 kb, Word bestand

 • 23B Toelichting blz. 192-193
  Download 8 kb, Word bestand

 • 24 Orden voor de Maaltijd van de Heer in bijzondere omstandigheden blz. 195-196
  Download 9 kb, Word bestand

 • 24A1 Gemeenschap van brood en wijn aansluitend op de viering – Orde I blz. 197-198
  Download 9 kb, Word bestand

 • 24A2 Algemeen – Orde II blz. 199-202
  Download 14 kb, Word bestand

 • 24A3a Met een zieke – uitgebreide vorm – Orde III blz. 203-208
  Download 22 kb, Word bestand

 • 24A3b Met een zieke – korte vorm – Orde IV blz. 209-213
  Download 16 kb, Word bestand

 • 24A4 Met een stervende – Orde V blz. 214-215
  Download 9 kb, Word bestand

 • 25 Liedsuggesties blz . 217-223
  Download 15 kb, Word bestand

 • 31 Bevestiging van ambtsdragers titelblad blz. 225
  Download 1 kb, Word bestand

 • 32A Inleiding blz. 227-228
  Download 9 kb, Word bestand

 • 32B Toelichting blz. 229-240
  Download 47 kb, Word bestand

 • 33 Orden voor de bevestiging van ambtsdragers titelblad blz. 241
  Download 2 kb, Word bestand

 • 33A1 Orde voor de bevestiging van een dienaar des Woords blz. 242-248
  Download 24 kb, Word bestand

 • 33A2 Orde voor de verbintenis van een dienaar des Woord aan een tweede of volgende gemeente of aan een ander dienstwerk blz. 249-252
  Download 38 kb, Word bestand

 • 33A3 Orde voor het afscheid van een dienaar des Woords blz. 253-254
  Download 8 kb, Word bestand

 • 33B Orde voor de bevestiging van diakenen en ouderlingen blz. 255-268
  Download 74 kb, Word bestand

 • 33C Formulier voor de bevestiging of verbintenis van dienaren van het Goddelijke Woord blz. 269-274
  Download 15 kb, Word bestand

 • 33D Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen blz. 275-280
  Download 16 kb, Word bestand

 • 34 Keuzeteksten blz. 281-293
  Download 32 kb, Word bestand

 • 35 Leesrooster blz . 295-304
  Download 27 kb, Word bestand

 • 36 Liedsuggesties 305-307
  Download 9 kb, Word bestand

 • 41 Inleiding in een bediening titelblad blz. 309
  Download 1 kb, Word bestand

 • 41A Inleiding blz. 311-312
  Download 6 kb, Word bestand

 • 42 Orde voor de inleiding van een bediening titelblad blz. 315
  Download 2 kb, Word bestand

 • 41B Toelichting blz. 313
  Download 5 kb, Word bestand

 • 42A Orde voor de inleiding in een bediening blz. 316-320
  Download 20 kb, Word bestand

 • 43 Keuzeteksten blz. 321-332
  Download 41 kb, Word bestand

 • 44 Liedsuggesties blz . 333
  Download 7 kb, Word bestand

 • 51 Bediening van de verzoening titelblad
  Download 1 kb, Word bestand

 • 52 Orden voor de bediening van de verzoening titelblad blz. 363
  Download 2 kb, Word bestand

 • 51A Inleiding blz. 337-355
  Download 60 kb, Word bestand

 • 51B Toelichting blz. 357-361
  Download 15 kb, Word bestand

 • 52A Voorbereiding op boete en verzoening blz. 364-365
  Download 9 kb, Word bestand

 • 52B1 Persoonlijke boete – Orde I blz. 366-367
  Download 15 kb, Word bestand

 • 52B2 Persoonlijke boete – Orde II blz. 368-371
  Download 19 kb, Word bestand

 • 52C Orde voor een gezamenlijke boetedienst blz. 372-381
  Download 45 kb, Word bestand

 • 52D1 Formulier van de ban of de uitsluiting uit de gemeente blz. 382-385
  Download 12 kb, Word bestand

 • 52D2 Formulier van de wederopneming van buitengeslotenen in de gemeente van Christus blz. 386-390
  Download 11 kb, Word bestand

 • 52E (Keuze)teksten woorden en gebeden als de wegen scheiden blz. 391-394
  Download 10 kb, Word bestand

 • 53 Liedsuggesties blz . 395-401
  Download 18 kb, Word bestand

 • 61 Zegeningen titelblad blz. 403
  Download 1 kb, Word bestand

 • 61A Inleiding zegeningen blz. 405-425
  Download 64 kb, Word bestand

 • 62 Dankzegging en zegen na de geboorte of adoptie van een kind blz. 427
  Download 2 kb, Word bestand

 • 62A Inleiding blz. 428
  Download 3 kb, Word bestand

 • 62B Toelichting blz. 429
  Download 3 kb, Word bestand

 • 62C Orde voor dankzegging en zegen na geboorte of adoptie van een kind blz. 430-431
  Download 9 kb, Word bestand

 • 62D Liedsuggesties blz . 432-433
  Download 8 kb, Word bestand

 • 63 Reiszegen titelblad blz. 435
  Download 2 kb, Word bestand

 • 63A Inleiding blz. 436-437
  Download 6 kb, Word bestand

 • 63B Toelichting blz. 438
  Download 6 kb, Word bestand

 • 63C Orde voor de reiszegen blz. 439-442
  Download 17 kb, Word bestand

 • 63D Keuzeteksten blz. 443-447
  Download 14 kb, Word bestand

 • 63E Liedsuggesties blz . 448-451
  Download 10 kb, Word bestand

 • 64 Zegening en zalving van zieken titelblad
  Download 2 kb, Word bestand

 • 64A Inleiding blz. 454-461
  Download 29 kb, Word bestand

 • 64C Orde voor de zegening en zalving van zieken blz. 465-468
  Download 11 kb, Word bestand

 • 64B Toelichting blz. 462-464
  Download 9 kb, Word bestand

 • 64D Keuzeteksten blz. 469-473
  Download 18 kb, Word bestand

 • 64E Schriftlezingen blz. 474-475_4482
  Download 4 kb, Word bestand

 • 64F Liedsuggesties blz . 476-481
  Download 14 kb, Word bestand

 • 65 Huiszegen titelblad blz. 483
  Download 2 kb , Word bestand

 • 65A Inleiding blz. 484-486
  Download 9 kb, Word bestand

 • 65B Toelichting blz. 487-488
  Download 7 kb, Word bestand

 • 65C Orde voor de huiszegen blz. 489-493
  Download 19 kb, Word bestand

 • 65D Keuzeteksten blz. 494-501
  Download 25 kb, Word bestand

 • 65E Liedsuggesties blz . 502-505
  Download 9 kb, Word bestand

 • 66 Tafelzegen titelblad blz. 507
  Download 2 kb, Word bestand

 • 66A Inleiding blz. 508-509
  Download 7 kb, Word bestand

 • 66B Toelichting blz. 510-511
  Download 6 kb, Word bestand

 • 66C1 Tafelzegen – in kleine kring – Orde I blz. 512-513
  Download 8 kb, Word bestand

 • 66C2 Tafelzegen – in grotere kring – Orde II blz. 514-516
  Download 13 kb, Word bestand

 • 66D Keuzeteksten blz. 517-526
  Download 31 kb, Word bestand

 • 66E Liedsuggesties blz . 527-529
  Download 10 kb, Word bestand

 • 67 Ingebruikneming van kerkgebouwen titelblad blz. 531
  Download 2 kb, Word bestand

 • 67A Inleiding blz. 532-544
  Download 37 kb, Word bestand

 • 67B Toelichting blz. 545-556
  Download 42 kb, Word bestand

 • 67C Orden voor de ingebruikneming van kerkgebouwen titelblad
  Download 2 kb, Word bestand

 • 67D Orde bij de aanvang van de bouw blz. 558-560
  Download 15 kb, Word bestand

 • 67E Orde bij het leggen van de eerste steen blz. 561-564
  Download 17 kb, Word bestand

 • 67F1 Ingebruikneming van een kerkgebouw – uitgebreide vorm – Orde I blz. 565-587
  Download 144 kb, Word bestand

 • 67F2 Ingebruikneming van een kerkgebouw – korte vorm – Orde II blz. 588-591
  Download 16 kb, Word bestand

 • 67G1 Heringebruikneming van een kerkgebouw – uitgebreide vorm – Orde I blz. 592-609
  Download 69 kb, Word bestand

 • 67G2 Heringebruikneming van een kerkgebouw – korte vorm – Orde II blz. 610-614
  Download 28 kb, Word bestand

 • 67H1 Orde voor de ingebruikneming van klokken blz. 615-619
  Download 23 kb, Word bestand

 • 67H2 Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument blz. 620-625
  Download 19 kb, Word bestand

 • 67H3 Orde voor de ingebruikneming van avondmaalsgerei blz. 626
  Download 6 kb, Word bestand

 • 67H4 Orde voor de ingebruikneming van liturgische kleding blz. 627
  Download 5 kb, Word bestand

 • 67H5 Orde voor de ingebruikneming van antependia blz. 628
  Download 6 kb, Word bestand

 • 67H6 Orde voor de ingebruikneming van een kunstwerk blz. 629-630
  Download 10 kb, Word bestand

 • 67H7 Buitengebruikstelling van een kerkgebouw – Orde I blz. 631-644
  Download 60 kb, Word bestand

 • 67H8 Buitengebruikstelling van een kerkgebouw – Orde II blz. 645-658
  Download 96 kb, Word bestand

 • 67I Schriftlezingen blz. 659-662
  Download 14 kb, Word bestand

 • 67J Liedsuggesties blz . 663-681
  Download 50 kb, Word bestand

 • 71 Liefde en trouw titelblad blz. 683
  Download 1 kb, Word bestand

 • 71A Inleiding blz. 685-697
  Download 36 kb, Word bestand

 • 71B Toelichting 699-712
  Download 44 kb, Word bestand

 • 72 Orden voor de inzegening van een huwelijk van man en vrouw blz. 713
  Download 2 kb, Word bestand

 • 72A Opgang blz . 714
  Download 8 kb, Word bestand

 • 72B1 Schriftzegen en gebed – Orde I blz. 715-721
  Download 29 kb, Word bestand

 • 72B2 Schriftzegen en gebed – Orde II blz. 722-729
  Download 32 kb, Word bestand

 • 72B3 Schrift zegen en gebed – Orde III blz. 730-739
  Download 33 kb, Word bestand

 • 72B4 Schrift Zegen en Maaltijd van de Heer – Orde IV blz. 740-751
  Download 44 kb, Word bestand

 • 72B5 Schrift Zegen en Maaltijd van de Heer – Orde V blz. 752-764
  Download 48 kb, Word bestand

 • 72B6 Formulier om het huwelijk voor de gemeente van Christus te bevestigen blz. 765-770
  Download 22 kb, Word bestand

 • 72C Keuzeteksten blz. 771-794
  Download 67 kb, Word bestand

 • 73 Orden voor de zegening van andere levensverbintenissen blz. 795
  Download 2 kb, Word bestand

 • 73A Opgang blz . 796
  Download 5 kb, Word bestand

 • 73B1 Schriftzegen en gebed – Orde I blz. 797-803
  Download 29 kb, Word bestand

 • 73B2 Schriftzegen en gebed – Orde II blz. 804-811
  Download 32 kb, Word bestand

 • 73B3 Schrift Zegen en Maaltijd van de Heer – Orde III blz. 812-823
  Download 44 kb, Word bestand

 • 73B4 Schrift Zegen en Maaltijd van de Heer – Orde IV blz. 824-835
  Download 33 kb, Word bestand

 • 73C Keuzeteksten blz. 836-859
  Download 74 kb , Word bestand

 • 74 Elementen voor een trouwviering van een christen en een niet-christen blz. 861-862
  Download 8 kb, Word bestand

 • 75 Gebedsdienst bij een gedenkdag blz. 863-868
  Download 69 kb, Word bestand

 • 76 Schriftlezingen blz. 869
  Download 5 kb, Word bestand

 • 77 Liedsuggesties blz . 871-875
  Download 12 kb, Word bestand

 • 81 Uitvaart en rouw titelblad blz. 877
  Download 1 kb, Word bestand

 • 81A Inleiding blz. 879-885
  Download 22 kb, Word bestand

 • 81B Toelichting blz. 887
  Download 69 kb, Word bestand

 • 82 Orden voor uitvaart en rouw titelblad blz. 905
  Download 2 kb, Word bestand

 • 82A1 Avondgebed (dagelijks) – in kleine kring rond de gestorvene – Orde I blz. 906
  Download 8 kb, Word bestand

 • 82A2 Avondgebed (dagelijks) – in kleine kring rond de gestorvene – Orde II blz. 907
  Download 10 kb, Word bestand

 • 82A3 Avondgebed rond de gestorvene aan de vooravond van de uitvaart – Orde III blz. 909
  Download 17 kb, Word bestand

 • 83A1 Uitvaart – gebedsdienst – Orde I blz. 912 – 916
  Download 28 kb, Word bestand

 • 83A2 Uitvaart- Schrift en gebed – Orde II blz. 917 – 923
  Download 33 kb, Word bestand

 • 83A3 Uitvaart – Schrift en Maaltijd van de Heer – Orde III blz. 924-935
  Download 44 kb, Word bestand

 • 84A1 Persoonlijke gedachtenis – zeven of dertigdagen na het sterven – Orde I blz. 936
  Download 9 kb, Word bestand

 • 84A2 Persoonlijke gedachtenis – een jaar na het sterven – Orde II blz. 938
  Download 8 kb, Word bestand

 • 84A3 Gedachtenis in de kerk blz. 940
  Download 6 kb, Word bestand

 • 85A1 Na de uitvaart – plaatsen of bijzetten van een asurn – Orde I blz. 941
  Download 11 kb, Word bestand

 • 85A2 Na de uitvaart – verstrooien van de as – Orde II blz. 943
  Download 13 kb, Word bestand

 • 85A3 Na de uitvaart – plaatsen van een grafsteen of bijschrijven van een naam – Orde III blz. 945
  Download 7 kb, Word bestand

 • 86A1 (Keuze)teksten – naderende dood blz. 947-959
  Download 49 kb, Word bestand

 • 86A2 (Keuze)teksten – rond het sterven blz. 960-966
  Download 15 kb, Word bestand

 • 86A3 (Keuze)teksten – tussen dood en uitvaart blz. 966
  Download 6 kb, Word bestand

 • 86A4 (Keuze)teksten – uitvaart blz. 967-982
  Download 53 kb, Word bestand

 • 86A5 (Keuze)teksten – na de uitvaart blz. 982-986
  Download 20 kb, Word bestand

 • 87 Liedsuggesties blz . 987-1000
  Download 208 kb, Word bestand

 • 91 Verantwoording van de bronnen blz. 1001-1023
  Download 81 kb, Word bestand

 • 92 Lijst van medewerkers blz. 1024
  Download 4 kb, Word bestand