Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Geplaatste nieuwe teksten Dienstboek II

33A2 (blz. 249) -Orde voor de verbintenis van een dienaar des Woords aan een tweede of volgende gemeente of aan ander dienstwerk'?

Er is een vraag toegevoegd voor de situatie wanneer het gaat om de verbintenis van een interim-predikant.