Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Nieuws & Agenda

Terug naar overzicht

Preken in de Stille Week en met Pasen

10-04-2019

Inspiratie voor de vieringen en diensten in de Stille Week, in de Paasnacht en op Paasmorgen.

Nieuw materiaal

Meditatie ‘Piëta’ van Tomáš Halík

Meditatie ‘Veronica en de afdruk van het gezicht’ van Tomáš Halík

Serie preekschetsen van Pieter Terpstra (predikant van de Protestantse Gemeente Heemstede):

Preekschets bij 1 Korintiërs 13:4-6 voor Witte Donderdag

Preekschets bij 1 Korintiërs 13:1-3 voor Goede Vrijdag

Preekschets bij 1 Korintiërs 13:8-13 voor Stille Zaterdag/Paasnacht

Over preken met Pasen
Hoe bemiddel je in prediking de kracht die uitgaat van de opstanding van Jezus Christus?
Twee lezingen van Areopagus uit 2018:
'Onapologetisch preken over Pasen' (C. van Ekris).

'Pleidooi voor een eucharistische paasprediking. Theologische coördinaten voor een paaspreek' (W. Dekker)

Dossiers (met al het materiaal van Preekwijzer voor deze periode)

Witte Donderdag
(o.a. 13 preekschetsen, 4 kindermomenten)

Goede Vri j dag
(o.a. 15 preekschetsen, 15 theologische artikelen, 2 kindermomenten, liturgisch materiaal Dienstboek PKN)

Stille Zaterdag en paaswake 
(12 preekschetsen)