Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Nieuws & Agenda

Terug naar overzicht

Preken over Dordt - zes leerdiensten

03-12-2018

Wie over de Dordtse Leerregels wil preken, kan nu op PreekWijzer preekschetsen vinden. Het materiaal voor de zes leerdiensten over Dordt is samengesteld door een groep van 11 predikanten onder leiding van prof. dr. Wim Moehn, bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU).

In de lente van 2018 volgde de groep predikanten de tweedaagse cursus ‘Preken over Dordt. Kansen en mogelijkheden voor preken over de Dordtse Leerregels.’ Tijdens de cursus bezonnen de predikanten zich op de betekenis van de Dordtse Leerregels. Het bleek dat zij, maar ook andere voorgangers, behoefte hebben aan handvatten om over de Dordtse Leerregels te preken.

In de preekschetsen komen thema’s aan de orde als de rijkdom van Gods genade, de spannende vraag naar de verhouding tussen Gods almacht en de menselijke vrijheid, de wedergeboorte en de vraag naar zekerheid.

Bekijk de zes leerdiensten

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels zijn een vrucht van de Synode van Dordrecht (1618-1619). Als een van de Drie formulieren van Enigheid horen ze tot de belijdenisgeschriften van onder andere de Protestantse Kerk in Nederland. In leerdiensten waarin gemeenten samenkomen naast de dienst op zondagmorgen, fungeert doorgaans een van de andere Drie formulieren van Enigheid als leidraad: de Heidelbergse Catechismus. De Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt veel minder vaak aan de orde gesteld, laat staan de Dordtse Leerregels.

‘Toch horen ook de Dordtse Leerregels in de dienst aan de orde te komen’, aldus Moehn. ‘Want het gaat niet alleen om de verkiezingsleer, maar ook om andere vragen die tot op de dag van vandaag een rol spelen. Bijvoorbeeld: hoe houd ik het vol om te geloven?’