Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Nieuws & Agenda

Terug naar overzicht

Preekschrijfwedstrijd: ‘Een lastig verhaal’

15-06-2019

De Bijbel staat te boek als een ‘goed verhaal’. Toch is dat maar het halve verhaal. Want er zijn ook genoeg lastige passages. Met patriarchale trekken, tijdgebonden voorstellingen en teksten die overlopen van wraaklust en geweld. De Bijbel kan ook een weerbarstig boek zijn waarin verschillende stemmen elkaar tegenspreken. Allesbehalve eenduidig en eenvoudig.

Daarom organiseert liberaalchristendom.nl de preekschrijfwedstrijd ‘Een lastig verhaal’. Deze zomer kunnen zowel theologen als niet-theologen hieraan meedoen.

Deelnemers schrijven een tekst bij één van de volgende bijbelfragmenten:

•Psalm 139: 19-22 ‒ De passage die start met: ‘God, breng de zondaars om’

•Matteüs 23: 27-33 – Jezus scheldt tegenstanders uit voor ‘witgepleisterde graven’

•Handelingen 5: 1-11 ‒ Zowel Ananias als Saffira vallen na hun bedrog dood neer

De opdracht luidt: maak een originele, min of meer persoonlijke preek of overdenking van max. 700 woorden die recht doet aan de gekozen bijbeltekst. De bijdrage dient geschikt te zijn als verkondiging in een kerkdienst of een vergelijkbare samenkomst. Het is aan de deelnemers om de gekozen tekst te verdedigen, uit te dagen, te weerspreken of anderszins te verwerken in hun bijdrage.

Insturen kan tot uiterlijk 10 augustus 2019, 23.59 uur.

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het preekfestival in Amersfoort op 17 september.

Meer informatie