Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Nieuws & Agenda

Terug naar overzicht

Nieuw artikel: Micha 5 in de kersttijd

12-12-2019

In de kersttijd wordt in veel kerken Micha 5:1-4a gelezen (de tekst staat dit jaar ook op het Oecumenisch Leesrooster voor de kerstnacht).
Deze passage gaat over een koning voor Israël die in Betlehem geboren zou worden. Volgens het Nieuwe Testament slaat deze profetie op Jezus, maar er zitten wel haken en ogen aan die uitleg.

Dr. Riemer Roukema, onderzoekshoogleraar Vroeg Christendom aan de Protestantse Theologische Universiteit laat zijn licht hierover schijnen, ten behoeve van de prediking en liturgie.

Lees dit artikel