Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Heer, heer

Geloofstaal & cultuurtaal

In het christelijk taalgebruik wordt het woord 'Heer' (met een hoofdletter) veelvuldig gebruikt. We vinden het in de aanduidingen 'He(e)re God' en 'He(e)re Jezus Christus', die ook kortweg 'de He(e)re' of 'de Heer' worden genoemd, zowel in de Bijbel als in het kerkelijk taalgebruik. Verder wordt het woord in de kerk ook in een aantal aan de Bijbel ontleende vaste uitdrukkingen gebruikt, zoals 'in de naam des Heren', 'gemeente des Heren', enzovoort.

In het hedendaags Nederlands doet het woord 'heer' als aanspreektitel ouderwets aan. We vinden het nog vrijwel uitsluitend in de vaste uitdrukking 'dames en heren' en in de aanhef van meer formele brieven. Bovendien roept het woord in onze maatschappij gemakkelijk de associatie op met (mannelijke) macht en dominantie: een heer is iemand die heerst over ondergeschikten.

Traditioneel wordt de Godsnaam met Heer weergegeven. Toch is dit niet zonder nadelen. Het is immers niet meteen duidelijk dat het om een naam gaat. Bovendien plaatst deze aanduiding de hiërarchische ordening tussen God en mens wel heel erg op de voorgrond. Aan de alternatieven kleven echter ook bezwaren. Het schrijven van de naam Jahwe stuit veel gelovigen tegen de borst: de naam van God is heilig en die spreek je niet uit. Bovendien zou dit de groeiende toenadering tussen christenen en (messiasbelijdende) joden niet ten goede komen. Een weergave met uitsluitend de medeklinkers Jhwh kent die bezwaren minder, maar werkt voor Nederlandse lezers erg vervreemdend. Ook de vertalingen 'Eeuwige' en 'de Aanwezige' zijn minder geschikt: de eerste is te abstract, de tweede te archaïsch.

Bij gebrek aan goede ...

Log in of registreer gratis om verder te lezen.

Om verder te gaan heb je een account nodig.
Met een account heb je direct een maand gratis toegang, zonder verplichtingen.

Ik wil een account aanmaken

Met een account heb je direct een maand gratis toegang tot honderden preekschetsen, artikelen en nog veel meer.

Account aanmaken

Ik heb al een account

Heb je al een abonnement?
Log dan hieronder in.

Inloggen