Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Preekschets 1 Petrus 1:1

1 Petrus 1:1

Vijfentwintigste zondag na Pinksteren

Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven…

Schriftlezing: 1 Petrus 1

Het eigene van de zondag

Deze zondag is de voorlaatste van het kerkelijk jaar, ook wel als de eerste van de voleinding aangeduid. Dan staat eschatologische stof in de prediking centraal. In een tweetal schetsen wil ik aandacht vragen voor het begrip ‘vreemdelingschap’ in relatie tot Gods toekomst, en wel aan de hand van gegevens uit de eerste brief van Petrus. In beide bijdragen gaat het dus om een thematische benadering.

‘Daar is de vreemdlingschap vergeten en wij, wij zijn in ’t vaderland!’, zingen we met Gezang 291:2 van het Liedboek voor de Kerken. Het is een van de vele liedregels die op Gods toekomst wijzen. Er is niets tegen in te brengen, want in het Nieuwe Testament komen we de categorie ‘vreemdelingschap’ in onderscheiding van patris (vaderland) tegen (Heb. 11:13v.). Daarnaast kunnen de termen polis voor de stad van God (Heb. 11:10,16; vgl. Gal. 4:26) en politeuma voor burgerrecht (Fil. 3:20) genoemd worden. Opvallend is nu - en dat wordt in deze schets een beslissend ...

Log in of registreer gratis om verder te lezen.

Om verder te gaan heb je een account nodig.
Met een account heb je direct een maand gratis toegang, zonder verplichtingen.

Ik wil een account aanmaken

Met een account heb je direct een maand gratis toegang tot honderden preekschetsen, artikelen en nog veel meer.

Account aanmaken

Ik heb al een account

Heb je al een abonnement?
Log dan hieronder in.

Inloggen