Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Preekschets 2 Petrus 3:18 - Bediening van de Heilige Doop

2 Petrus 3:18

Wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus.

Schriftlezing: 2 Petrus 3:17-18

Het eigene van de zondag

‘Wij bidden U ook, door Hem uw lieve Zoon, dat Gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden, en in de Here Jezus Christus wassen en toenemen.’ In deze zinsnede uit de dankzegging bij het klassieke gereformeerde doopformulier gaat het over groeien in Jezus Christus. Petrus eindigt zijn brief zoals hij hem is begonnen, met een oproep om te groeien. De kinderdoop mag ook het begin zijn van een groeiproces, waarbij de doopouders als toegewijde tuiniers aan de gang mogen gaan.

Liturgische aanwijzingen

Tweede lezing: Lucas 2:40-52. Liederen: LvdK Psalm 78:2; 100; Gezang 78; 158; Zingende Gezegend, 233; Evangelische Liedbundel, 280.

Geraadpleegde literatuur

M.H. Bolkestein, De brieven van Petrus en Judas(pnt), Nijkerk 1963; Anton ...

Log in of registreer gratis om verder te lezen.

Om verder te gaan heb je een account nodig.
Met een account heb je direct een maand gratis toegang, zonder verplichtingen.

Ik wil een account aanmaken

Met een account heb je direct een maand gratis toegang tot honderden preekschetsen, artikelen en nog veel meer.

Account aanmaken

Ik heb al een account

Heb je al een abonnement?
Log dan hieronder in.

Inloggen