Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Preekschets Galaten 5:25 - Pinksteren

Galaten 5:25

Pinksteren

Wanneer de Geest ons leven leidt,
laten wij dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.

Schriftlezing: Galaten 5:13-26

Het eigene van de zondag

Het evangelie van Pinksteren heeft wereldwijde aspecten. Contrasterend daarmee gaat het de minder wijde kring van de gemeente en de gelovige persoonlijk aan. Maar wat is groot en wat is klein?

Uitleg

    De Galatiërs, aan wie Paulus een van zijn kleine en oudste brieven schrijft, staan in het verlengde van de Parten, Meden en allen die in Handelingen 2:8-20 opgesomd worden als beelden van de oecumenische reikwijdte van het bijbels getuigenis. Zij zijn mede de representanten van de wereldwijde verkondiging die met Pinksteren inzet, waaraan Paulus zo’n groot aandeel heeft. Zoals er met Pinksteren (Hand. 2:13) terstond de spotters zijn die de beginnende gemeente in een kwaad daglicht stellen, komen er direct achter Paulus belagers van zijn gemeentestichting zoals in Lystre en Derbe (Hand. 13:50-14:20), Filippi (Hand. 16:16-40), Efeze (Hand. 19:13-20), Athene (Hand. 17:15-34). Maar ook van binnenuit zijn er bedervende krachten, zoals direct al in Handelingen 5:1-11 bij Ananias en Saffira. In Korinte zijn er ...

Log in of registreer gratis om verder te lezen.

Om verder te gaan heb je een account nodig.
Met een account heb je direct een maand gratis toegang, zonder verplichtingen.

Ik wil een account aanmaken

Met een account heb je direct een maand gratis toegang tot honderden preekschetsen, artikelen en nog veel meer.

Account aanmaken

Ik heb al een account

Heb je al een abonnement?
Log dan hieronder in.

Inloggen