Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Preekschets Handelingen 11:18b

Handelingen 11:18b

‘Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen.’

Schriftlezing: Handelingen 11:1-18

Het eigene van de zondag

Deze en de volgende zondag lezen wij uit Handelingen. Vanaf hoofdstuk 10 komt de volkenwereld als adres van het evangelie in beeld. Eerst via Petrus; later (vanaf 11:19) via Paulus. Wij volgen beide apostelen. Vandaag Petrus.

Uitleg

Hoofdstuk 10 vertelt hoe de Romeinse legerofficier Cornelius in Caesarea - op een wenk van Hogerhand - ertoe komt de hem onbekende (Simon) Petrus uit Joppe uit te nodigen, zodat hij kan horen ‘alles wat u door de Heer is opgedragen’ (vs. 33).

Petrus zou op zichzelf die uitnodiging zeker hebben afgeslagen. Wetsbepalingen, onder andere spijswetten met hun onderscheid tussen ‘reine’ en ‘onreine’ dieren (vgl. Lev. 11), sluiten vanouds de omgang - en zeker de tafelgemeenschap - van een Jood (zoals Petrus, ook als apostel van Jezus) met niet-Joden ...

Log in of registreer gratis om verder te lezen.

Om verder te gaan heb je een account nodig.
Met een account heb je direct een maand gratis toegang, zonder verplichtingen.

Ik wil een account aanmaken

Met een account heb je direct een maand gratis toegang tot honderden preekschetsen, artikelen en nog veel meer.

Account aanmaken

Ik heb al een account

Heb je al een abonnement?
Log dan hieronder in.

Inloggen