Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Preekschets Handelingen 5:12,18

Handelingen 5:12 en 18

Jubilate

En door de handen van de apostelen geschiedden vele tekenen en wonderen onder het volk. En zij sloegen de handen aan de apostelen...

Schriftlezing: Handelingen 5:12-25

Het eigene van de zondag

Deze vierde zondag van Pasen opent liturgisch gezien met Psalm 66:1 en 2, ‘Juicht voor God, gij ganse aarde. Maakt zijn lof heerlijk. Halleluja!’. De lezing uit Handelingen 5 laat zien dat de lofprijzing van het paasevangelie stuit op de weerstand van mensen. Het evangelie gaat echter zijn ongekende gang. Zie ook de opmerkingen bij de preekschets van 15 april.

Uitleg

Het leesrooster slaat het verhaal van Ananias en Saffira over (Hand. 5: 1-11). Bij de tekening van het leven van de eerste gemeente hoort echter het bewustzijn dat ook binnen de gemeente (hier in vs. 11 voor het eerst in het boek Handelingen aangeduid als ekklèsia) de ‘Geest van de Heer getrotseerd wordt’ (vs. ...

Log in of registreer gratis om verder te lezen.

Om verder te gaan heb je een account nodig.
Met een account heb je direct een maand gratis toegang, zonder verplichtingen.

Ik wil een account aanmaken

Met een account heb je direct een maand gratis toegang tot honderden preekschetsen, artikelen en nog veel meer.

Account aanmaken

Ik heb al een account

Heb je al een abonnement?
Log dan hieronder in.

Inloggen