Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Preekschets Hebreeën 1:14

Hebreeën 1:14

‘Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?’

Schriftlezing: Hebreeën 1:1-14

Het eigene van de zondag

We zitten volop in de zomertijd, ook in liturgisch opzicht. Een drietal zondagen geven we aandacht aan teksten uit de brief aan de Hebreeën. De eerste gaat over de engelen en hun dienst ten bate van de gemeente die onderweg is. Op reis gaan, onderweg zijn, op de plaats van bestemming arriveren en thuiskomen zijn bekende uitdrukkingen. Zeker ook in de tijd van de zomervakantie.

Uitleg

De brief aan de Hebreeën – eigenlijk een groot betoog of preek met een begeleidende brief aan het eind – begint met een inleiding waarin hij zijn onderwerp voorstelt: de persoon en het werk van Christus, de Zoon van God (1:1-4). Met hoge titels tekent hij kort hem op wie hij uitgebreid en van verschillende kanten de aandacht zal vestigen. Aan het slot van deze inleiding kondigt hij aan waar hij het eerst over wil hebben: de superioriteit van de Zoon met betrekking tot de engelen. De Zoon is ‘ver verheven boven de engelen omdat hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij’ (vs. 4). Over zijn relatie tot de engelen gaat het in het volgende gedeelte van hoofdstuk 1 en 2 (1:5-2:18). Dat bestaat uit drie parten: 1:5-14; 2:1-4 en 2:5-18. Wij beperken ons hier tot het eerste pars en focussen in het bijzonder op de positie en de taak van de engelen. Dat kan niet zonder hun verhouding tot de Zoon te benoemen, want hij speelt de hoofdrol en zij hebben een ...

Log in of registreer gratis om verder te lezen.

Om verder te gaan heb je een account nodig.
Met een account heb je direct een maand gratis toegang, zonder verplichtingen.

Ik wil een account aanmaken

Met een account heb je direct een maand gratis toegang tot honderden preekschetsen, artikelen en nog veel meer.

Account aanmaken

Ik heb al een account

Heb je al een abonnement?
Log dan hieronder in.

Inloggen