Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Preekschets Hooglied 7:12-8:7 - huwelijk

Thema: Liefste mijn liefste

Een van de meest inspirerende boeken uit de bijbel is het liefdeslied: “Het Hooglied”. Al eeuwen heeft dit kunstenaars geïnspireerd tot schitterende schilderijen en beelden. Ook heeft menig componist dit lied op muziek gezet. Kortom, een inspirerend Bijbelverhaal. Een lied over verlangen, liefde, weemoed en verwachting. In de joodse traditie is het een feestgeschrift. Het wordt ieder voorjaar tijdens Pascha gelezen als gedachtenis aan de bevrijding uit angstland Egypte. In de aardse liefde tussen man en vrouw zag men de weerspiegeling van de liefde van God voor zijn volk. Het Hooglied is geschreven in een beeldrijke taal. Het is de poëzie welke nog steeds mensen kan raken. Juist wanneer het om liefde en verlangen gaat is het belangrijk om beeldend te spreken. De beeldtaal van hert Hooglied is heel rijk. Ze maakt gebruik van landschappelijke en stedelijke beelden: bergen, dalen, muren, poorten en torens. Steeds is daar weer de wijngaard. Symbool van overvloed, groei en passie. Rond de dertiende eeuw kregen vrouwengroepen zoals de Begijnen een diepe interesse voor de mystiek van het Hooglied. De vrouwen binnen deze bewegingen zochten geen aardse maar een hemelse minnaar. Er zijn beschrijvingen van hartstochtelijke mystieke eenwordingen. Ondanks de geestelijke uitleg in de joodse en christelijke traditie kan het Hooglied ook gelezen worden als een lied over het lichamelijke verlangen tussen een man en een vrouw. Het spreekt in prachtige woorden over de schoonheid van het menselijk lichaam. Het is een heel sensueel boek dat de verbeelding prikkelt. Gezien de gemankeerde relatie in de christelijke traditie tot het erotische en lichamelijke is het een uitdaging om dit boek ook of juist als een loflied op de lichamelijke eenwording tussen mensen te lezen. Bovenal blijft het een lied dat het verlangen van een mens naar een ander op hoog niveau verbeeld. Het bezingt de speurtocht naar de geliefde ander. Ik verwijs naar het lied ‘Dansen aan zee’ van de Zeeuwse popgroep Blof. Daarin wordt eveneens het verlangen bezongen. Een mooie moderne variant op het Hooglied. In de verkondiging kan geciteerd worden uit dit lied van deze troubadours aan de zee.

Preekschets

K om, liefste van mij, laten we uittrekken naar het veld,
laten we overnachten tussen de hennabloemen”.

Het Hooglied windt er geen doekjes om. Het is een schitterend boek over de liefde. Een levenslied op hoog niveau. Het heeft een taal waar ons: “Ik houd van jou”, toch een beetje bij verbleekt. Het is pure romantiek. Wie verliefd is, de kriebels in al zijn vezels voelt, wil maar één ding, samen met je geliefde zijn. De dichter van het Hooglied heeft dat goed begrepen. Misschien was hij zelf wel tot over zijn oren verliefd toen hij dit schreef. “kom, liefste van mij, laten we uittrekken naar het veld, laten we overnachten tussen de hennabloemen”. Je ziet ze lopen, twee verliefde mensen, huppelend door de velden buiten Jeruzalem. Een prachtig plaatje. Dat mensen elkaar vinden temidden van al die andere mensen is een wonder dat moeilijk in woorden is uit te drukken. Het Hooglied gebruikt dan ook allerlei kostelijke beelden: granaatappels gaan bloeien, wijnstokken botten uit. ”Zet mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm, want liefde is sterk als de dood, hard als de hel is hartstocht; haar flitsen zijn flitsen van vuur, een vlam van de Ene”. Zo geef je geborgenheid en tederheid weer. Diegene waar je zielsveel van houdt, in zijn of haar armen wil je liggen. Dit geldt ook voor het geloof. Of er een God bestaat, of er een Eeuwige is die hemel en aarde gemaakt heeft, is net als de liefde niet te becijferen of te beredeneren. Je kunt niet bewijzen of God bestaat, dat moet je geloven. In ieder geval is er de liefde. Wat is werkelijke liefde? Het Hooglied beschrijft het mooi: werkelijke liefde is als een vlammend vuur dat niet is uit te doven. Wat er ook in jullie leven gebeurt, de liefde zal het overwinnen. Zeker op een dag als vandaag, mag er genoten worden. Het is feest. Een mooi, schitterend feest. Kom laten we het veld in gaan en tussen de hennabloemen de liefde bedrijven. Laten we de wijngaard ingaan en dronken worden van de liefde. We drinken de wijn van het koninkrijk en plukken de bloemen van de velden. Laten we vandaag vooral dansen:
Laten we dansen, m`n liefste.
Dansen aan zee.
Laten we dansen, m`n liefste.
Dansen aan zee.