Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Preekschets Jeremia 6:16

Jeremia 6:16

Invocabit

Dit zegt de Heer: Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Ga die in, en vind rust. Maar zij zeggen: ‘Dat doen wij niet.’

Schriftlezing: Jeremia 6:1-21

Het eigene van de zondag

De veertigdagentijd is in de Romeins-Frankische liturgie volledig ontwikkeld. Vanouds is er een verschil in duur van de vastentijd ( zes, Constantinopel zeven, Jeruzalem acht weken). Zeker is dat alle kerken het noodzakelijk achten dat de gelovigen zich voorbereiden op het paasfeest. Op weg naar het paasfeest proberen wij te verstaan hoe het lijden van Jezus Christus noodzakelijk is voor het heil. Hij wandelt in de weg van wet en profeten. Hij gaat de weg naar het kruis. In deze weken overdenken wij de betekenis van het verzoenende lijden en sterven van Jezus Christus. Dit jaar richten wij ons in deze periode voor Pasen op woorden van de profeet Jeremia. Juist bij deze profeet merken we op hoe de prediking van het Woord Gods door de persoon zelf heengaat.

Voor beide zondagen, Invocabit en Reminiscere, gaan we uit van Jeremia 6, waarbij we voor de tweede zondag een toespitsing zoeken in de rol van de profeet zelf en in het optreden van Jezus. Omdat Jeremia 6 één geheel is, is de onderstaande uitleg voor beide zondagen bedoeld.

Uitleg

We kunnen deze perikoop in drie stukken onderverdelen: vers 1-8: een laatste waarschuwing; vers 9-15: Gods toom breekt baan; vers 16-21: de enig juiste weg.

In de verzen 1-8 lezen we een klemmende roep om het vege lijf te redden, nu het nog kan. De vlucht moet worden ingezet. Het leven moet worden gered. Deze oproep aan de kinderen van Benjamin duidt op grote nood. De Benjaminieten (Jeruzalem ligt in het gebied van Benjamin) moeten vluchten naar het Zuiden. Want vanuit het Noorden komt onheil over land en volk. Deze gedachte dat het onheil uit het Noorden zal komen is typisch jeremiaans. We vinden dit bij geen van de andere profeten (en nergens elders in OT en NT). Voor Jeremia staat sinds de godspraak 1:14-15 vast dat de ...

Log in of registreer gratis om verder te lezen.

Om verder te gaan heb je een account nodig.
Met een account heb je direct een maand gratis toegang, zonder verplichtingen.

Ik wil een account aanmaken

Met een account heb je direct een maand gratis toegang tot honderden preekschetsen, artikelen en nog veel meer.

Account aanmaken

Ik heb al een account

Heb je al een abonnement?
Log dan hieronder in.

Inloggen