Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Preekschets Matteüs 4:13

Matteüs 4:13

Tweede zondag na Epifanie

Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali.

Schriftlezing: Matteüs 4:12-22

Het eigene van de zondag

Op de tweede zondag in de verschijningstijd horen we hoe Jezus verschijnt onder zijn volk. De gekozen preektekst sluit aan bij de klassieke evangelielezing voor eerste kerstdag: ‘Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond’ (Joh. 1:14). Wat dat concreet betekent, maakt de evangelist ons duidelijk in Matteüs 4. Ons leven komt te staan in het licht van Christus.

Uitleg

Op het bericht over de doop van Jezus en de verzoeking in de woestijn volgt het begin van Jezus’ messiaanse weg onder zijn volk. De verzen 13-16 die ik als een kleine eenheid beschouw, worden omraamd door de verzen 12 en 17 die overeenkomen met Marcus 1:14-15. De tussenliggende verzen bevatten een mededeling over een verhuizing naar Kafarnaüm en een voor Matteüs zo kenmerkend ‘vervullingscitaat’. ...

Log in of registreer gratis om verder te lezen.

Om verder te gaan heb je een account nodig.
Met een account heb je direct een maand gratis toegang, zonder verplichtingen.

Ik wil een account aanmaken

Met een account heb je direct een maand gratis toegang tot honderden preekschetsen, artikelen en nog veel meer.

Account aanmaken

Ik heb al een account

Heb je al een abonnement?
Log dan hieronder in.

Inloggen