Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Preekschets Psalm 66:19,20

Psalm 66:19, 20

Rogate

Maar God heeft mij gehoord, hij heeft geluisterd naar mijn gebed. Geprezen zij God, hij heeft mijn gebed niet afgewezen, mij zijn trouw niet geweigerd.

Schriftlezing: Psalm 66

Het eigene van de zondag

We kiezen ervoor in de preken op zondag Rogate of Vocern Iucunditatis, Hemelvaartsdag, zondag Exaudi (‘hoor’) en Pinksteren vier psalmen centraal te stellen. Het zijn de beginpsalmen van de kerkdiensten van deze dagen: Psalm 66, 47, 27 en 68. Ze maken deel uit van een groot aantal psalmen, dat ervoor gemaakt lijkt te zijn om in een optocht te worden gezongen. Het zijn ingangspsalmen die het zingend opgaan naar de ruimte van het heil begeleiden. Psalmen van het begin bestonden in de kerk overigens al, voordat men hiervan in de vroege middeleeuwen intochtpsalmen maakte.

Uitleg

    De aanvangspsalm kunnen we beschouwen als een belofte. Om hieruit vervolgens te preken vraagt van de voorganger een homiletische kunstgreep: de psalm terugleiden naar de context waarin zij is ontstaan, de hele psalm vanuit deze situatie verstaan en vervolgens de psalm in de situatie van de huidige hoorders opnieuw ontsluiten. Spannend is ook om juist op deze zondagen te werken met een ‘hermeneutische sleutelbos’ (Bos), waarin naast de eigen betekenis van de psalm voor Israël óók Jezus Christus door de voorganger kan worden ingébracht. Bijvoorbeeld als ontvanger van de psalm, als bidder van de psalm (Bonhoeffer noemt de psalmen ‘het gebedsboek van Jezus Christus’) of als inhoud van de psalm. In veel psalmen, schrijft Niek Schuman, hoorden reeds de nieuwtestamentische auteurs de stem van de gemeente tot Christus, in andere de stem van Christus tot God, in weer andere de stem van de profetie over Christus. In de eeuwen daarna is dit alleen maar sterker geworden. Op zondag Rogate(rogare betekent: bidden, vragen, smeken) of Vocem Iucunditatis (‘stem van liefelijkheid’, uit de antifoon van deze zondag: Jes. 48:20b) staat het vraaggebed, het smeken tot God en daarmee ook ...

Log in of registreer gratis om verder te lezen.

Om verder te gaan heb je een account nodig.
Met een account heb je direct een maand gratis toegang, zonder verplichtingen.

Ik wil een account aanmaken

Met een account heb je direct een maand gratis toegang tot honderden preekschetsen, artikelen en nog veel meer.

Account aanmaken

Ik heb al een account

Heb je al een abonnement?
Log dan hieronder in.

Inloggen