Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Preekschets Spreuken 3:1-8 - Valentijnsdag

Spreuken 3: 1-8

Inleiding

De liefde: een enorme krachtbron die mensen aanvuurt. Over de hele wereld zet het mensen in beweging. Net als een vuur dat op een kleine plaats begint, maar zich razendsnel verspreidt. De liefde tilt mensen boven het gewone en dagelijkse uit. Er is niets dat belangrijker is dan te weten dat er iemand is die van je houdt. Als je zelf getroffen bent door een liefdespijl, dan kan niets of niemand anders je meer raken. Niets is gevaarlijker dan onbeantwoorde liefde. Het slaat om zich heen als een wanhopige kat die in het nauw gedreven is. Het maakt mensen kapot.

Verliefdheid is de eerste slag die de liefde uitdeelt. De eerste klap dreunt altijd na. Het is voldoende om een proces in gang te zetten. Het proces van de liefde zelf. Verliefdheid is nog geen ware liefde. Liefde is pas liefde als ze wortelt in je bestaan. Als de stormen van het leven razen en ze zich vastzet om stand te houden.

Nepliefde en ware liefde

In deze wereld is er veel wat voor liefde doorgaat, maar het niet is. Er is veel nepliefde. Ze lijkt goedkoop, maar de prijs die je ervoor betaalt is hoog. Nepliefde is misleidend en doortrapt. Ze brengt meer ellende en gedoe in je leven dan je lief zal zijn. Neonreclames en red-lights districts zijn duidelijk zichtbaar. Met open ogen kun je in de val stappen om bijvoorbeeld buiten een relatie om seks te hebben. Tijdelijke troost en vermaak lijken het dan te winnen van veiligheid en bescherming. Maar de nasmaak van surrogaat is smerig. Minder helder, maar des te slinkser is het internet. Kleine pop-ups die je aandacht wegtrekken bij wat je eigenlijk moest doen. Of onverwachte aandacht die je krijgt van die leuke man of vrouw die wel tijd en aandacht voor je lijkt te hebben.

Het is opvallend dat nepliefde z’n gang kan gaan, juist als ware liefde uitblijft. Je hart is net een bodemloze put als je niet ontvangt wat je eigenlijk nodig hebt. Ieder mens heeft betrouwbare liefde nodig. Vanaf het moment dat je in de buik van je moeder gevormd wordt tot de tijd waarop je levensadem naar God terugkeert kun je niet zonder. Echte liefde is noodzakelijk om te kunnen leven. Pasgeboren dieren gaan zelfs dood als ze geen liefdevolle aandacht krijgen. In mensen komt het onmenselijke naar boven als ware liefde uitblijft. Van nepliefde kun je niet leven.

In deze wereld zijn er bar weinig betrouwbare bronnen die vertellen wat ware liefde is en waar je het kunt vinden. Eigenlijk zijn er maar twee bronnen. Het Woord van God en de heilige Geest. Deze twee bronnen horen bij elkaar en zijn niet te scheiden. De Bijbel is het Woord van God dat je de uitleg geeft wat liefde is. De Geest van God vertelt wat je ermee kunt doen. Het gaat dus om betrouwbare inhoud en de uitwerking. Aan de basis staat God zelf. Werkelijke liefde komt van Hem. Hij is de bron van al het leven. Hij geeft de liefde die blijvend is. God is liefde. De liefde is geen god. In de liefde kan God je terechtwijzen. Als je wegen bewandelt die je wegtrekken bij Hem vandaan.

Spreuken 3: 1-8

In het bijbelboek Spreuken vind je veel levenswijsheden. Eén daarvan is dat liefde en trouw bij elkaar horen. Het zijn betrouwbare metgezellen voor je leven . Liefde en trouw zijn als sieraden die je om kunt doen. Ze zijn zichtbaar voor iedereen. Ze laten hun sporen achter. Net als een zakmes waarmee je in een boom kerft, verdwijnen ze niet uit je hart. Iedereen reageert erop. Mensen die liefdevol en betrouwbaar zijn stralen uit dat ze aantrekkelijk zijn voor anderen. God kijkt naar mensen die niet alleen op zichzelf uit zijn. Mensen zoeken diegenen op waar ze zich veilig voelen.

Van liefde en trouw word je altijd beter, als je je aan de regels houdt:

  • Regel 1. Vertrouw op God. Stel Hem centraal in je leven. Hij is de bron van alle liefde. Je kunt niet om Hem heen

  • Regel 2. Wees niet eigenwijs. Luister naar de woorden van God. Laat je gezeggen. Geef God de eer in je leven

  • Regel 3. Mijd het kwaad. Maak iedere dag de juiste keuze. Kies voor het goede, ook al lijkt het alsof je er niet beter van wordt.

Huwelijken

Het huwelijk is een verbond dat tussen mensen gesloten wordt. Je belooft elkaar liefde te geven en trouw te zijn tot de dood je scheidt. Het huwelijk is een verbintenis die iemand met zijn/haar levensgezel afsluit, ten overstaan van God. Het is niet ongevaarlijk deze verbintenis te verbreken. Over het algemeen brengt het meer schade, dan dat het winst oplevert.

Juist in een tijd waarin het belang van het individu voorop moet staan mag duidelijk zijn: scheiding brengt verlies. Als er ook kinderen in het spel zijn, verlies je nog meer. Maak eerst eens de optelsom wat het je gaat kosten. Kijk daarna wat het je zal opleveren. De kans dat het een tweede of derde keer in een relatie of huwelijk beter zal gaan is bovendien klein. Deze optelsom is slechts bruikbaar om de pijnpunten te voelen.

Liefde en trouw

De enige solide basis van een relatie tussen man en vrouw en tussen mensen is: liefde en trouw. Onderhandelen in een relatie is iets wat je beter niet kunt doen. Geven doe je niet om te ontvangen. Geven doe je uit liefde, als reactie op wat je zelf ontvangen hebt, niet van de ander maar van God.

Een Engelsman zei onlangs tegen me: ‘Ik snap Nederlanders niet, in alles zit een geest van onderhandeling. Als de vrouw dit mag, mag de man dat. Niets is onvoorwaardelijk. Waarom handelen jullie niet uit liefde? Onderhandeling is geen basis.’

Onze voorouders hebben ons deze erfenis gegeven: een probleem los je op met zakeninstinct: voor wat hoort wat. Als je iets van een ander krijgt dan geef je er wat voor terug. De zeevaarders en handelaars in ons voorgeslacht hebben dit doorgegeven aan de komende generaties. De drietrapsrelatie: liefde tussen God- man- vrouw is daarbij verdwenen. In liefde kun je onvoorwaardelijk geven en ontvangen. Alleen God geeft deze liefde.

Daarom blokkeert er van alles. Als God niet meer de bron is die we nodig hebben.

De liefde tussen mensen werkt alleen door de liefde tot God. God onderhandelt niet. Hij geeft. Nergens staat het beter verwoord dan in het evangelie van Johannes: ‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (3: 16).

God geeft zijn liefde aan allen die Hem liefhebben. Bij Hem is geen onderhandeling mogelijk. Hij vraagt om een antwoord. Gods liefde is de bron van alle liefde: voor Hem en voor de mensen om ons heen. Als we Hem liefhebben staan we zoveel krachtiger in de liefde voor mensen. Dan hebben we direct toegang tot de bron.

In onze relatie tot onze man of vrouw is Hij de enige die ons kan helpen onvoorwaardelijk lief te hebben en trouw te blijven. Vraag Hem Zijn liefde aan jou te geven. Je zult merken dat het zoveel makkelijker gaat om het door te geven.. Geef niet op: blijf trouw aan God en je partner.

Gods liefde is de enige bron voor mensen om elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben. Vraag Hem om alle blokkades in je leven weg te nemen. Vertrouw op God, wees niet eigenwijs en mijd het kwaad. Denk aan Hem bij alles wat je doet. Dan zal Hij voor jou de weg banen. Ga met Hem de weg van de liefde.