Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

176 resultaten voor Advent

Tijdeigen materiaal Advent en Kerst (Dienstboek I)

Werkgroep Eredienst PKN |

Dienstboek PKN I Schrift – Maaltijd – Gebed |

Publicatiejaar: 1998

...Dienstboek I ‘Schrift – Maaltijd- Gebed’ bevat liturgisch materiaal voor gebruik in de Protestantse Kerk in Nederland. De rubriek ‘Tijdeigen materiaal Advent en Kerst’ biedt gebeden, Schriftlezingen e...

Preekschets Ruth 1:19 - Eerste Advent

J.D.Th. Wassenaar |

Postille |

Publicatiejaar: 2000

...Eerste Adventszondag Ruth 1:19 En zij gingen beiden voort, totdat zij te Betlehem kwamen. Schriftlezingen: Ruth 1; Lucas 1:68-79 Het eigene van de zondag In deze serie schetsen (zie ook: Preekschets R...

Preekschets Ruth 2:20 - Tweede Advent

J. D. Th. Wassenaar |

Postille |

Publicatiejaar: 2000

...Tweede Adventszondag Ruth 2:20 Gezegend zij hij door de Here, die zijn goedertierenheid niet heeft onttrokken aan de levenden noch aan de doden. Schriftlezingen: Ruth 2; Lucas 1:46-55 Het eigene van d...

Preekschets Ruth 3:9 - Derde Advent

J.D.Th. Wassenaar |

Postille |

Publicatiejaar: 2000

...Derde Adventszondag Ruth 3:9 '...spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser' Schriftlezingen: Ruth 3; Marcus 10:35-45 Het eigene van de zondag In deze serie schetsen (zie ook: ...

Preekschets Ruth 4:17 - Vierde Advent

J.D.Th. Wassenaar |

Postille |

Publicatiejaar: 2000

...Vierde Adventszondag Ruth 4:17 Aan Noömi is een zoon geboren; en zij noemden hem Obed. Deze is de vader van Isaï, de vader van David. Schriftlezingen: Ruth 4 ; Matteüs 1:1-17 Het eigene van de zondag ...

Preekschets Jesaja 2:2a - Eerste Advent

K. Spronk |

Postille |

Publicatiejaar: 2004

...Jesaja 2:2a Eerste Advent En het zal geschieden in het laatste der dagen. Schriftlezing: Jesaja 2:1-5 Het eigene van de zondag In de vier Adventszondagen van dit jaar is gekozen voor de lezingen uit h...

Preekschets Jesaja 11:1a - Tweede Advent

K. Spronk |

Postille |

Publicatiejaar: 2004

...Jesaja 11:1a Tweede Advent En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï. Schriftlezing: Jesaja 11:1-10 Het eigene van de zondag In deze weken viert de gemeente van Christus dat men de komst v...

Preekschets Jesaja 35:4b - Derde Advent

K. Spronk |

Postille |

Publicatiejaar: 2004

...Derde Advent: Gaudete Jesaja 35:4b Zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen. Schriftlezing: Jesaja 35; Matteüs 11:2-11 Het eigene van de zondag Dez...

Preekschets Jesaja 7:14 Vierde Advent

K. Spronk |

Postille |

Publicatiejaar: 2004

...Jesaja 7:14 Vierde Advent: Rorate Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven. Schriftlezing: Jesaja 7:1-17...

Preekschets Psalm 89:20b-21 - Eerste Advent

D.E. Hofstra |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

...Psalm 89:20b-21 Eerste Advent Ik heb hulp geboden aan een held, een jongen uit het volk verheven. In David vond ik een dienaar, ik zalfde hem met heilige olie. Schriftlezing: Psalm 89:1-3; 20-28; 50-5...