Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

110 resultaten voor Avondmaal

Toevoeging 05D Orde van Dienst H Avondmaal IV

Werkgroep Eredienst PKN |

Dienstboek PKN | Schrift – Maaltijd − Gebed |

Publicatiejaar: 2019

...Dienstboek I Toevoeging aan 05D Tafelgebed / na pagina 353 Een verkorting van het klassieke avondmaalsformulier, met een toelichting op het gebruik ervan. Twee jaar geleden zocht het hoofdbestuur van ...

16. Bij Hem aan tafel

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...De uitvoerigheid waarmee het heilig avondmaal in de Heidelbergse Catechismus wordt besproken, heeft te maken met de fronten van de begintijd van de Reformatie. In de vier leerdiensten bij dit hoofdthe...

16.1. Kruisverbinding

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 16. Bij Hem aan tafel 16.2. Samen bij Eén (en bijeen) 16.3. Wie zijn de gasten? 16.4. Totdat Hij komt Heidelbergse Catechismus Vraag 75:...

16.2. Samen bij Eén (en bijeen)

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 16. Bij Hem aan tafel 16.1. Kruisverbinding 16.3. Wie zijn de gasten? 16.4. Totdat Hij komt Heidelbergse Catechismus Vraag 76: Wat wil d...

16.3. Wie zijn de gasten?

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 16. Bij Hem aan tafel 16.1. Kruisverbinding 16.2. Samen bij Eén (en bijeen) 16.4. Totdat Hij komt Sleutel (Woordenboek voor bijbellezers...

16.4. Totdat Hij komt

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 16. Bij Hem aan tafel 16.1. Kruisverbinding 16.2. Samen bij Eén (en bijeen) 16.3. Wie zijn de gasten? Heidelbergse Catechismus Vraag 77:...

1. De kerkdienst als religieuze praxis

F.G. Immink |

Het heilige gebeurt |

Publicatiejaar: 2012

...Een gemeenschappelijke handeling Het stereotype beeld van de protestantse kerkdienst is dat van een predikant die in toga op de kansel staat te preken. Vergelijkbaar met een priester in een rooms-kath...

2. Delen in het heil

F.G. Immink |

Het heilige gebeurt |

Publicatiejaar: 2012

...De kerkdienst is een performatieve handeling. Door te zingen en te bidden, te luisteren naar een preek en het avondmaal te vieren praktiseren kerkgangers hun geloof. De vraag die we nu stellen is: wel...

4. Achtergronden en dilemma’s

F.G. Immink |

Het heilige gebeurt |

Publicatiejaar: 2012

...De bijeenkomst van de gemeente op zondagmorgen staat in het teken van het heilsgebeuren in Jezus Christus. De christelijke gemeente komt bijeen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zi...

7. Het heilig avondmaal vieren

F.G. Immink |

Het heilige gebeurt |

Publicatiejaar: 2012

...Protestantse avondmaalspraktijken Kenmerkend voor de avondmaalsviering in de protestantse kerken is de grote diversiteit. De verschillen komen niet alleen tot uiting in de liturgische vormgeving, maar...