Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

83 resultaten voor Belijdenis

4. Achtergronden en dilemma’s

F.G. Immink |

Het heilige gebeurt |

Publicatiejaar: 2012

...De bijeenkomst van de gemeente op zondagmorgen staat in het teken van het heilsgebeuren in Jezus Christus. De christelijke gemeente komt bijeen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zi...

Preekschets 2 Petrus 1:10 - Openbare belijdenis van het geloof

J. van Walsum |

Postille |

Publicatiejaar: 2004

...2 Petrus 1:10 Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Schriftlezing: 2 Petrus 1:1-11 Het eigene van de zo...

Preekschets Matteüs 15:28

L.W. Smelt |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

...Matteüs 15:28 Jubilate U hebt een groot geloof! Schriftlezing: Matteüs 15:10-28 Het eigene van de zondag Eerst lijkt het erop dat er geen reden is om Jezus te bejubelen op deze zondag Jubilate. Jezus ...

Preekschets Matteüs 6:24b-25a

W. Klouwen |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

...Matteüs 6:24b-25a Twintigste zondag na Pinksteren Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen ... Schriftlezing: Matteüs 6:24-34 Het eigene van de zondag In d...

Preekschets Daniël 3:16-18

A. Noordegraaf |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

...Daniël 3:16-18 Tweeëntwintigste zondag na Pinksteren Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning: ‘Wij vinden het niet nodig, Nebukadnessar, uw vraag te beantwoorden, want als de God die...

Preekschets Jozua 24:14,15 - Openbare belijdenis van het geloof

A.H. van den Heuvel |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

...Jozua 24:14, 15 ‘Nu dan,’ vervolgde Jozua, ‘eerbiedig de Heer, dien hem met onvoorwaardelijke trouw en doe de góden weg die uw voorouders ten oosten van de Eufraat en in Egypte hebben gediend. Dien al...

Preekschets Matteüs 16:16 - Openbare belijdenis van het geloof

W. Verboom |

Postille |

Publicatiejaar: 2007

...Heidelbergse Catechismus Zondag 12, V/A 32 U bent de messias, de Zoon van de levende God (Mat. 16:16). Het eigene van de zondag De openbare belijdenis van het geloof is het antwoord op Gods genade. Ho...

Preekschets Jeremia 45:5c

Postille |

Publicatiejaar: 2008

...Jeremia 45:5c Palmarum Maar jou laat ik je leven behouden, waar je ook naartoe gaat.’ Schriftlezing: Jeremia 36:1-7 en Jeremia 45 Het eigene van de zondag Zondag Palmarum is nog steeds in veel gemeent...

Preekschets Psalm 139:1-2, 23-24

Postille |

Publicatiejaar: 2008

...Psalm 139:1-2, 23-24 Twaalfde zondag na Pinksteren Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij...

2 Korintiërs 5:16a - Openbare belijdenis des geloofs

Postille |

Publicatiejaar: 2008

...2 Korintiërs 5:16a ‘Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld.’ Schriftlezing: 2 Korintiërs 5:11-21 Uitleg In Korinte heeft Paulus te maken met leraren die net a...