Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

173 resultaten voor Bidden

27. Gebed

P. Sanders |

De Bijbel theologisch |

Publicatiejaar: 2011

...Als je wilt weten waar in de Bijbel sprake is van bidden, kun je met een concordantie veel passages vinden waar de woorden 'bidden' en 'gebed' voorkomen. Maar een deel van de relevante teksten kom je ...

7.4. Bidden helpt... of niet?

C. van Atten |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 7. Gods goedheid en het lijden 7.1. De eeuwige Vader ook mijn Vader 7.2. Zijn Vaderhanden 7.3. Hoe almachtig? 7.5. Alles doen medewerken...

5. Bidden en zingen

F.G. Immink |

Het heilige gebeurt |

Publicatiejaar: 2012

...Het gebed als godsdienstige praktijk Mensen hebben zich voortdurend te verhouden tot gebeurtenissen die ze op hun levensweg aantreffen: in hun dagelijkse werk, in de gezinnen en de sociale netwerken w...

Preekschets 2 Samuël 21:14c

P.L. de Jong |

Postille |

Publicatiejaar: 2003

...2 Samuël 21:14c Negende zondag na Pinksteren En hierna ontfermde God zich over het land. Schriftlezingen: 2 Samuël 21:1-14, Romeinen 8:31-39 Het eigene van de zondag Op dit punt is niet veel te melden...

Preekschets Matteüs 18:19,20

L.W. Smelt |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

...Matteüs 18:19, 20 Cantate ... als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen ... ... want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn ben ik in hun midden. Schriftlezing: Matteüs 18:...

Preekschets Handelingen 1:24

E.J. Oostland |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

...Handelingen 1:24 Exaudi Daarna baden ze als volgt: U, Heer, doorgrondt ieders gedachten. Wijs van deze mannen degene aan die u gekozen hebt om als apostel zijn dienende taak te verrichten ... Schriftl...

Preekschets Matteüs 7:7

H.F. de Vries |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

...Matteüs 7:7 Vijfde zondag na Pinksteren Vraag en er zal je gegeven worden; zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Schriftlezing: Matteüs 7:7-12 Het eigene van de zondag Een ...

Preekschets Psalm 56

C. de Vos-Wilkens |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

...Psalm 56 Tiende zondag na Pinksteren Wees mij genadig, God, want ze bedreigen mij, de hele dag bestoken en bestrijden ze mij. Schriftlezing: Psalm 56 Het eigene van de zondag Of je kunt of mag preken ...

Preekschets Psalm 88

C. de Vos-Wilkens |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

...Psalm 88 Elfde zondag na Pinksteren Heer, God, mijn redder, overdag schreeuw ik het uit, ’s nachts zit ik stil voor u neer. Schriftlezing: Psalm 88 Het eigene van de zondag Of je kunt of mag preken ov...

Preekschets Psalm 121

C. de Vos-Wilkens |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

...Psalm 121 Dertiende zondag na Pinksteren lk sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. Schriftlezing: Psalm 121 Het eigene v...