Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

102 resultaten voor Diaconaat

39. Vreemdeling

K. Spronk |

De Bijbel theologisch |

Publicatiejaar: 2011

...De Bijbel geeft als het gaat om de vreemdeling - en niet alleen bij dit onderwerp -verschillende en soms op het eerste gezicht elkaar tegensprekende signalen. Aan de ene kant wordt het gebod om de naa...

12.8. Geven maakt rijk

T. Jacobs |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 12. Levenskunst 12.1. Gods goedkeuring 12.2. Motiverende genade 12.3. Bevrijdende gehoorzaamheid 12.4. Van ophouden weten 12.5. Ouders e...

Preekschets Job 24:1

J.A. Zeilstra |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

...Job 24:1 Negentiende zondag na Pinksteren Waarom zijn vanwege de Almachtige geen oordeelstijden voorbehouden, en zien zij die Hem kennen, zijn gerichtsdagen niet? Schriftlezing: Job 24 Het eigene van ...

Preekschets 2 Petrus 1:19 - Bevestiging van ambtsdragers

J. van Walsum |

Postille |

Publicatiejaar: 2004

...2 Petrus 1:19 En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wél, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgen...

Preekschets Openbaring 2:19

E.R. Jonker |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

...Openbaring 2:19 Reminiscere Ik weet wat u doet, hoe liefdevol, gelovig, hulpvaardig en standvastig u bent; u doet nu zelfs meer dan vroeger. Schriftlezing: Openbaring 2:18-29 Het eigene van de zondag ...

Preekschets Lucas 10:36,37 - Bevestiging van ambtsdragers

A.H. van den Heuvel |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

...Lucas 10:36, 37 ‘Doet u dan voortaan net zo.’ Schriftlezing: Lucas 10:25-37 Tekstkeuze Bij ons in de gemeente - en waar niet - worden met veel moeite mensen gevonden die bereid zijn ambtsdrager te wor...

Preekschets Jesaja 25:6 - Werelddiaconaat

J. Visser |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

...Jesaja 25:6 Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan ... Schriftlezing: Jesaja 25:6-12 Het eigene van de zondag Deze schets is in het bijzonder bestemd voor...

Preekschets Lucas 22:14-15

L. de Ronde |

Postille |

Publicatiejaar: 2007

...Lucas 22:14-15 Witte Donderdag Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor ...

Preekschets Jakobus 2:8

T.M. Middelkoop |

Postille |

Publicatiejaar: 2007

...Negende zondag na Pinksteren Jakobus 2:8 Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: ‘Heb uw naaste lief als uzelf, dan handelt u juist. Schriftlezing: Jakobus 2:1-13 Uitleg...

Preekschets Jakobus 2:8

T.M. Middelkoop |

Postille |

Publicatiejaar: 2007

...Negende zondag na Pinksteren Jakobus 2:8 Als het geloof zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Schriftlezing: Jakobus 2:14-26 Uitleg Vers 14. Jakobus stelt dat het geloof existeert in de praxis...