Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

74 resultaten voor Doop

15. Watermerk

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

...De uitvoerigheid van de Heidelbergse Catechismus als het gaat over de doop is begrijpelijk, gezien de context toen. Intussen is de betekenis en de rijkdom van de doop er niet minder op geworden. Daaro...

15.1. Gereinigd

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 15. Watermerk 15.2. Met Christus gestorven en opgestaan 15.3. Benoemd tot Zijn kind 15.4. Kinderdoop: echt waar?! 15.5. Geloofsopvoeding...

15.2. Met Christus gestorven en opgestaan

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 15. Watermerk 15.1. Gereinigd 15.3. Benoemd tot Zijn kind 15.4. Kinderdoop: echt waar?! 15.5. Geloofsopvoeding Heidelbergse Catechismus ...

15.3. Benoemd tot Zijn kind

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 15. Watermerk 15.1. Gereinigd 15.2. Met Christus gestorven en opgestaan 15.4. Kinderdoop: echt waar?! 15.5. Geloofsopvoeding Klassiek ge...

15.4. Kinderdoop: echt waar?!

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 15. Watermerk 15.1. Gereinigd 15.2. Met Christus gestorven en opgestaan 15.3. Benoemd tot Zijn kind 15.5. Geloofsopvoeding Heidelbergse ...

15.5. Geloofsopvoeding

01-04-2015 |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

...Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 15. Watermerk 15.1. Gereinigd 15.2. Met Christus gestorven en opgestaan 15.3. Benoemd tot Zijn kind 15.4. Kinderdoop: echt waar?! Heidel...

4. Achtergronden en dilemma’s

F.G. Immink |

Het heilige gebeurt |

Publicatiejaar: 2012

...De bijeenkomst van de gemeente op zondagmorgen staat in het teken van het heilsgebeuren in Jezus Christus. De christelijke gemeente komt bijeen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zi...

Preekschets Marcus 1:10

J.J.F. van Melle |

Postille |

Publicatiejaar: 2004

...Marcus 1:10 En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich nederdalen. Schriftlezingen: Genesis 1:1-5 ; Marcus 1:1-13 Het eigene van de zonda...

Preekschets 2 Petrus 3:18 - Bediening van de Heilige Doop

J. van Walsum |

Postille |

Publicatiejaar: 2004

...2 Petrus 3:18 Wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Schriftlezing: 2 Petrus 3:17-18 Het eigene van de zondag ‘Wij bidden U ook, door Hem uw lieve Zoon, dat Gij...

Preekschets Matteüs 3:17

P.H. Zaadstra |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

...Matteüs 3:17 Eerste zondag na Epifanie En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ Schriftlezing: Matteüs 3:1-17 Het eigene van de zondag Zie ook bij zondag 8 ...