Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

25 resultaten voor Echtscheiding

Bruid

H.R. van de Kamp |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

...Geloofstaal & cultuurtaal Taal over de bruid komt in de eerste plaats uit de mond van de bruidegom. Hij is blij met haar en trots op haar. Hij wil haar wel aan iedereen laten zien. Die dankbare taal k...

Ergernis, aanstoot

A.T. van Blijderveen |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

...Geloofstaal & cultuurtaal In onze multiculturele samenleving worden weinig zaken als aanstootgevend ervaren ('moet kunnen'). Wel valt te denken aan discriminerende uitspraken of dat wat de vrijheid va...

Gerechtigheid, rechtvaardigheid

G. Kwakkel |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

...Geloofstaal & cultuurtaal Volgens het besef van veel mensen is het voornaamste kenmerk van gerechtigheid dat ieder krijgt wat hem toekomt. 'Eindelijk gerechtigheid' wordt er gezegd, wanneer een misdad...

Hoogmoed, overmoed, trots, grootspraak

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

...Geloofstaal & cultuurtaal Bij het thema 'hoogmoed' raken we een gevoelig punt van de moderne cultuur. Vroeger was nederigheid een deugd, tegenwoordig veel minder. In onze samenleving geldt dat je je d...

Huwelijk, echtbreken

B. van den Toren |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

...Geloofstaal & cultuurtaal In alle bekende culturen komt de huwelijksinstelling voor, maar de vorm daarvan kan zeer uiteenlopen. Zo zijn er polygame of monogame huwelijksgebruiken en uiteenlopende visi...

Jaloezie, (na)ijver

S. Paas |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

...Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'naijver' wordt in modern Nederlands niet meer gebruikt. Het is vervangen door 'jaloezie'. Jaloers zijn en jaloezie hebben in de taal van alledag een overwegend neg...

Man

E. van Staalduine-Sulman |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

...Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'man' lijkt een zeer eenvoudig woord, maar blijkt volgens het Nederlandse woordenboek een reeks betekenissen te hebben: mens in het algemeen, mens van het mannelijk...

Recht, aanklacht

J.J.T. Doedens |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

...Geloofstaal & cultuurtaal Recht en onrecht zijn in onze cultuur bepaald door een heel rechtssysteem. Mensen zoeken daarin 'hun' recht en komen op voor de eigen rechten of die van anderen. Het verschil...

Vrouw

E. van Staalduine-Sulman |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Publicatiejaar: 2005

...Geloofstaal & cultuurtaal In het Nederlands heeft het woord 'vrouw' allereerst de betekenis van volwassen mens van het vrouwelijk geslacht. Daarnaast kan 'vrouw' nog echtgenote betekenen en in de uitd...

Jezus als leraar

D. van Leeuwen-Assink |

De Eerste Dag |

Publicatiejaar: 2012

...Bij Maleachi 2,10-16 en Marcus 10,1-16 Marcus vertelt in het eerste vers, dat Jezus op de grote menigte die op Hem is afgekomen reageert door te gaan leren (Gr.: didaskoo) – zoals Hij gewoon was. Hoe ...