Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

95 resultaten voor Epifanie

Tijdeigen materiaal Epifanie (Dienstboek I)

Werkgroep Eredienst PKN |

Dienstboek PKN I Schrift – Maaltijd – Gebed |

Publicatiejaar: 1998

...Dienstboek I ‘Schrift – Maaltijd- Gebed’ bevat liturgisch materiaal voor gebruik in de Protestantse Kerk in Nederland. De rubriek ‘Tijdeigen materiaal Epifanie’ biedt gebeden, Schriftlezingen en liede...

Preekschets Marcus 1:10

J.J.F. van Melle |

Postille |

Publicatiejaar: 2004

...Marcus 1:10 En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich nederdalen. Schriftlezingen: Genesis 1:1-5 ; Marcus 1:1-13 Het eigene van de zonda...

Preekschets Johannes 1:51 - Epifanie

L.T. Witkamp |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

...Johannes 1:51 Epifanie Omdat Ik tot u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgeboom, gelooft gij? Gij zult grotere dingen zien dan deze. Schriftlezing: Johannes 1:35(43)-51 Het eigene van de zondag Het is e...

Preekschets Johannes 5:19

L.T. Witkamp |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

...Johannes 5:19 Eerste zondag van Epifanie Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Schrift...

Preekschets Johannes 5:31-32

L.T. Witkamp |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

...Johannes 5:31-32 Tweede zondag van Epifanie Indien Ik getuig van Mijzelf, is mijn getuigenis niet waar; een ander is het, die van Mij getuigt, en Ik weet, dat het getuigenis, dat Hij van Mij aflegt, w...

Preekschets Johannes 2:1,2

M.R. Limburg-Klokke |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

...Johannes 2:1, 2 Derde zondag van Epifanie En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was daar; en ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. Schrif...

Preekschets Matteüs 2:19 - Epifanie

P.H. Zaadstra |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

...Matteüs 2:19 Epifanie Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. Schriftlezing: Matteüs 2:13-23 Het eigene van de zondag Volgens de kerkorde van ...

Preekschets Matteüs 3:17

P.H. Zaadstra |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

...Matteüs 3:17 Eerste zondag na Epifanie En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ Schriftlezing: Matteüs 3:1-17 Het eigene van de zondag Zie ook bij zondag 8 ...

Preekschets Matteüs 4:10

P.H. Zaadstra |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

...Matteüs 4:10 Tweede zondag na Epifanie Daarop zei Jezus tegen hem:‘Ga weg, satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.’” Schriftlezing: Matteüs 4:1-11 Het eigene van d...

Preekschets 1 Samuël 2:10b - Epifanie

C.W. van den Berg |

Postille |

Publicatiejaar: 2007

...1 Samuël 2:10b Epifanie ‘De Heer spreekt recht over heel de aarde, hij geeft macht aan de koning die hij kiest en verhoogt het aanzien van zijn gezalfde.’ Schriftlezing: 1 Samuël 2:1-10 Het eigene van...