Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

77 resultaten voor Goede Vrijdag

Tijdeigen materiaal Triduum (Dienstboek I)

Werkgroep Eredienst PKN |

Dienstboek PKN I Schrift – Maaltijd – Gebed |

Publicatiejaar: 1998

...Dienstboek I ‘Schrift – Maaltijd- Gebed’ bevat liturgisch materiaal voor gebruik in de Protestantse Kerk in Nederland. De rubriek ‘Tijdeigen materiaal Triduum’ biedt gebeden, Schriftlezingen en lieder...

5.2. Het vaste punt: Christus' kruis en opstanding

G. van Roekel |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 5. Is God er wel? 5.1. Onze twijfel en de trouw van God 5.3. Gebed om hulp 5.4. Extra hulp bij ongeloof Heidelbergse Catechismus Vraag 2...

Preekschets Johannes 18:25b - Goede Vrijdag

A. Groeneveld |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

...Johannes 18:25b Goede Vrijdag Hij ontkende het en zeide: Ik niet! Schriftlezing: Johannes 18:1-19:42 Het eigene van de dag Op Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en sterven van Jezus Christus. Deze ...

Preekschets 1 Korintiërs 1:23

J.F. Schuitemaker |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

...1 Korintiërs 1:23 Eerste zondag na Pinksteren ... maar wij verkondigen een gekruisigde Christus ... Schriftlezing: 1 Korintiërs 1:10-31 Het eigene van de zondag Veel predikanten zullen op de eerste zo...

Preekschets Lucas 22:59-61 - Goede Vrijdag

L. de Ronde |

Postille |

Publicatiejaar: 2007

...Lucas 22:59-61 Goede Vrijdag En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid: ‘Ja zeker, die man was ook in zijn gezelschap, hij komt immers ook uit Galilea.’ Maar Petrus zei: ‘Ik weet ...

Preekschets Klaagliederen 3:18 - Goede Vrijdag

Postille |

Publicatiejaar: 2008

...Klaagliederen 3:18 Goede Vrijdag Steeds denk ik: Verdwenen is mijn glans, vervlogen mijn hoop op de heer. Schriftlezing: Klaagliederen 3:18 Het eigene van de dag Goede Vrijdag is een dag van weinig wo...

Preekschets Matteüs 27:29a - Goede Vrijdag

R.J. de Vries |

Postille |

Publicatiejaar: 2009

...Matteüs 27:29a Goede Vrijdag Zij vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Schriftlezing: Matteüs 27:26-31 Het eigene van de dag Op Goede Vrijdag staat het lijdensevangelie centr...

Preekschets Johannes 18:38a - Goede Vrijdag

Th.M. van Leeuwen |

Postille |

Publicatiejaar: 2010

...Johannes 18:38a Goede Vrijdag Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld.’ Schriftlezing: Johannes 18 en 19 Het eigene van de dag De dienst op Goede Vrijdag, waarin we Jezus’ lijde...

Preekschet Marcus 15:24 - Goede Vrijdag

J. Minnema |

Postille |

Publicatiejaar: 2011

...Marcus 15:24 Goede Vrijdag Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar; ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Schriftlezing: Marcus 15:16-26 Het eigene van de dag Op de Goede Vrijdag sta...

Preekschets Matteüs 27:51 - Goede Vrijdag

A. Juffer |

Postille |

Publicatiejaar: 2012

...Matteüs 27:51 Goede Vrijdag de aarde beefde Schriftlezing: Matteüs 27:45-56 Het eigene van Goede Vrijdag Wat zonde is, verloren zijn, van God verlaten, het wordt ons als evangelie verkondigd. Daarin w...