Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

55 resultaten voor Hemelvaart

10. Zijn hemelvaart

C. van Duijn, W.M. Dekker, H.C. Marchand |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Christus’ hemelvaart is Zijn troonsbestijging. Nu wordt Hij als Koning onthuld. De catechismus omschrijft de zegen daarvan voor ons. Een vraag die in de tijd van de catechismus heel anders beantwoord ...

Preekschets Johannes 12:32

W. Dekker |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

...Johannes 12:32 Rogate ...en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken. Schriftlezing: Psalm 22:23-32; Johannes 12:20-36 Het eigene van de zondag Op de zondag voor Hemelvaart denke...

Preekschets Johannes 14:1-3 - Hemelvaart

W. Dekker |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

...Johannes 14:1-3 Hemelvaart Ik ga heen om u plaats te bereiden... Schriftlezing: Johannes 14:1-14 Het eigene van de hemelvaartsdienst Hemelvaart lijkt op een afscheid en kan als zodanig geen feest zijn...

Preekschets Matteüs 28:17,18

E.J. Oostland |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

...Matteüs 28:17, 18 Rogate ... en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven ...’ Schriftlezing: Matteüs 28:11-20 Het eigen...

Preekschets Handelingen 1:9 - Hemelvaart

E.J. Oostland |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

...Handelingen 1:9 Hemelvaartsdag Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Schriftlezing: Handelingen 1:1-11 Het eigene van de...

Preekschets Psalm 47:9 - Hemelvaart

H.P. de Roest |

Postille |

Publicatiejaar: 2007

...Psalm 47:9 Hemelvaartsdag God heerst als koning over de volken, God zetelt op zijn heilige troon. Schriftlezing: Psalm 47 Het eigene van de dag Het is een kleine binnenkring van de kerkgangers die erv...

Preekschets Psalm 4:7b - Hemelvaart

Postille |

Publicatiejaar: 2008

...Psalm 4:7b Hemelvaartsdag Heer, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Schriftlezing: Psalm 4 Het eigene van de dag G. van der Leeuw schrijft in zijn Dogmatische Brieven onder ‘opgevaren ten ...

Preekschets Lucas 24:51 - Hemelvaart

K. Blei |

Postille |

Publicatiejaar: 2009

...Lucas 24:51 Hemelvaartsdag Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Schriftlezing: Lucas 24:46-53 Het eigene van de dag Ten dienste van de integratie is wel voorge...

Preekschets Lucas 24:45 - Hemelvaart

A. Driebergen |

Postille |

Publicatiejaar: 2010

...Lucas 24:45 Hemelvaartsdag Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Schriftlezingen: Lucas 24:44-53; Handelingen 1:1-11 Het eigene van de dag Pas in de vierde e...

Preekschets Lucas 24:50-51 - Hemelvaart

A.G. Oosterhof |

Postille |

Publicatiejaar: 2011

...Lucas 24:50-51 Hemelvaart Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Schri...