Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

73 resultaten voor Huwelijk

Hooglied

J. Fokkelman |

De Bijbel literair |

Publicatiejaar: 2003

...De poëzie die we in het Hooglied aantreffen is onversneden liefdeslyriek. Omdat de Bijbel nu eenmaal een verzameling van religieuze teksten is en de morele agenda van de auteurs zelden verborgen blijf...

12.7. Zuivere relaties

T. Jacobs |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 12. Levenskunst 12.1. Gods goedkeuring 12.2. Motiverende genade 12.3. Bevrijdende gehoorzaamheid 12.4. Van ophouden weten 12.5. Ouders e...

Preekschets Jeremia 31:3

A.J.O. van der Wal |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

...Jeremia 31:3 Veertiende zondag na Pinksteren Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde. Schriftlezing: Jeremia 30:23-31:14 Het eigene van de zondag Jeremia denkt steeds vanuit de verbondenheid tussen God ...

Preekschets Jeremia 31:22

A.J.O. van der Wal |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

...Jeremia 31:22 Zestiende zondag na Pinksteren De vrouw zal de man omvangen. Schriftlezing: Jeremia 31:15-25 Het eigene van de zondag De vierde van de ‘preken’ in de hoofdstukken 30-31 van Jeremia bevat...

Preekschets Psalm 45:8 - Tweede Advent

D.E. Hofstra |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

...Psalm 45:8 Tweede Advent U hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken. Schriftlezing: Psalm 45 Het eigene van de zondag De...

Preekschets Matteüs 22:32

L.W. Smelt |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

...Matteüs 22:32 Quasimodo geniti Hij is geen God van doden, maar van levenden. Schriftlezing: Matteüs 22:23-33 Het eigene van de zondag Het woord opstanding ligt ons op deze eerste zondag na Pasen nog v...

Preekschets Spreuken 4:23 - Viering van liefde en trouw

G.A. de Vries |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

...Spreuken 4:23 Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. SchriftlezingSpreuken 4 Het eigene van de zondag De schets voor deze dag is bedoeld voor een dienst wa...

Preekschets Lucas 7:32

G.J.M. Baalbergen |

Postille |

Publicatiejaar: 2007

...Lucas 7:32 Zeventiende zondag na Pinksteren Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen, toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren. Schriftlezing: Lucas 7:31-35 ...

Preekschets Deuteronomium 32:10 - Viering van liefde en trouw

Postille |

Publicatiejaar: 2008

...Deuteronomium 32:10 Hij omringde het met zorg en met liefde, koesterde het als zijn oogappel. Schriftlezing: Deuteronomium 32:7-14 Het eigene van de viering Het mooie van een viering van liefde en tro...

Preekschets Genesis 2:23a

H.C. de Reus |

Postille |

Publicatiejaar: 2012

...Genesis 2:23a Eerste zondag na Pinksteren Toen riep de mens uit: ‘Eindelijk een gelijk aan mij (...).’ Schriftlezing: Genesis 2:4b-25 Het eigene van de zondag Vandaag is het zondag Trinitatis, de eers...