Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

401 resultaten voor Israël

1. De vijf boeken van de Thora

M. den Dulk |

De Bijbel theologisch |

Publicatiejaar: 2011

...Op zoek naar land De eerste vijf boeken van de Bijbel, die in de joodse traditie de Thora worden genoemd en in de christelijke traditie de Wet, vormen voor de argeloze lezer een min of meer samenhange...

3. Exodus

C. Houtman |

De Bijbel theologisch |

Publicatiejaar: 2011

...Onder de noemer 'bevrijding tot dienst' worden de theologische themata van het boek Exodus geschetst. Onder meer wordt er de aandacht op gevestigd, dat voor een goed verstaan van het boek niet volstaa...

5. Deuteronomium

E. Talstra |

De Bijbel theologisch |

Publicatiejaar: 2011

...Soorten teksten Mensen kunnen grondig van mening verschillen over de vraag wat godsdienst volgens de Bijbel nu ten diepste is. Het boek Deuteronomium als theologische compositie is dan wel een goede u...

6. Kronieken en Samuël-Koningen

P. Beentjes |

De Bijbel theologisch |

Publicatiejaar: 2011

...Er zijn verschillende redenen waarom iemand uit zichzelf niet snel het boek Kronieken ter hand zal nemen. Wanneer je dit bijbelboek openslaat, word je namelijk negen hoofdstukken lang om de oren gesla...

24. Bevrijding

H. de Wit |

De Bijbel theologisch |

Publicatiejaar: 2011

...'Het beloofde land, sacrament van de uittocht uit Egypte', 'Bevrijding in de Bijbel', 'Bevrijding in de Psalmen', 'Bevrijding en Wijsheid', 'Bijbel en bevrijding', 'De politieke dimensie van Christus ...

39. Vreemdeling

K. Spronk |

De Bijbel theologisch |

Publicatiejaar: 2011

...De Bijbel geeft als het gaat om de vreemdeling - en niet alleen bij dit onderwerp -verschillende en soms op het eerste gezicht elkaar tegensprekende signalen. Aan de ene kant wordt het gebod om de naa...

Genesis en Exodus 1-18

R. Pirson |

De Bijbel literair |

Publicatiejaar: 2003

...De vraag naar de oorsprong is een vraag van alle tijden. Het is dan ook niet vreemd dat de boeken waarmee de Bijbel opent juist die kwestie tot onderwerp hebben. Het eerste boek, Genesis, verwijst all...

Numeri

De Bijbel literair |

Publicatiejaar: 2003

...In het eerste deel van hoofdstuk 1 krijgt Mozes de opdracht tellingen te houden (1:1-2) vandaar dat het boek Getallen (Numeri) heet. Hiermee correspondeert - zowel qua personage, de plaats en de tijds...

Jozua

P. van Midden |

De Bijbel literair |

Publicatiejaar: 2003

...Jozua? Als mensen die niet in 'het bijbelvak' zitten er iets van weten, is het meestal dat het om een oorlogsboek gaat. Vraag je naar de inhoud, dan komen er wat losse verhalen, zoals wat verteld word...

Richteren

P. van Midden |

De Bijbel literair |

Publicatiejaar: 2003

...Het boek Richteren valt in drie delen uiteen: 1:1-3:4 (inleiding) en de hoofddelen 3:5-16:31 en 17:1-21:25. De 'breuk' tussen de hoofdstukken 16 en 17 wordt vooral gekenmerkt door het feit dat in het ...