Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

120 resultaten voor Kerst

Tijdeigen materiaal Advent en Kerst (Dienstboek I)

Werkgroep Eredienst PKN |

Dienstboek PKN I Schrift – Maaltijd – Gebed |

Publicatiejaar: 1998

...Dienstboek I ‘Schrift – Maaltijd- Gebed’ bevat liturgisch materiaal voor gebruik in de Protestantse Kerk in Nederland. De rubriek ‘Tijdeigen materiaal Advent en Kerst’ biedt gebeden, Schriftlezingen e...

Preekschets 1 Johannes 4:9,10 - Kerstnacht

L. Terlouw; M. Terlouw-Sterk |

Postille |

Publicatiejaar: 2004

...1 Johannes 4:9, 10 Kerstnacht Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard... Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad. Schriftlezing: 1 Johannes 3:1...

Preekschets Lucas 2:11 - Kerst

L. Terlouw; M. Terlouw-Sterk |

Postille |

Publicatiejaar: 2004

...Lucas 2:11 Kerstmorgen U is heden de Heiland geboren... Schriftlezing: Lucas 2:1-14 Het eigene van de dag Zie 24 december Liturgische aanwijzingen LvdK Psalm 98; Gezang 142; 146; 149; 151; A.F. Troost...

Preekschets Psalm 98:1 - Zondag na Kerst

L. Terlouw; M. Terlouw-Sterk |

Postille |

Publicatiejaar: 2004

...Psalm 98:1 Zondag na Kerst Zingt de Here een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan. Schriftlezing: Psalm 98 Het eigene van de zondag Tweede Kerstdag valt dit keer op zondag. Dat de gemeente dan o...

Preekschets Matteüs 1:23 - Kerst

C. Vogelvanger |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

...Matteüs 1:23 Kerstnacht De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven, wat in onze taal betekent ‘God met ons’. Schriftlezing: Prediker 1:1-11 en Matteüs 1:18-25 H...

Preekschets Matteüs 2:9 - Kerst

C. Vogelvanger |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

...Matteüs 2:9 Kerstmorgen Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de pla...

Preekschets Lucas 2:1 - Kerst

H.C. van der Meulen |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

...Lucas 2:1 Kerstnacht In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Schriftlezing: Lucas 2:1-20 Het eigene van de zondag De diversit...

Preekschets Hebreeën 2:14,15 - Kerst

H.C. van der Meulen |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

...Hebreeën 2:14,15 Kerstmorgen Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, ...

Preekschets Lucas 2:10

Postille |

Publicatiejaar: 2007

...Lucas 2:10 Kerstnacht Wees niet bang... Schriftlezing: Lucas 2:1-14 Het eigene van deze dag De kerstnachtdienst heeft een heel eigen karakter door het gemêleerde gezelschap van bezoekers. Naast de ger...

Preekschets Johannes 8:12 - Kerst

Postille |

Publicatiejaar: 2007

...Johannes 8:12 Eerste Kerstdag Ik ben het licht voor de wereld. Schriftlezing: Johannes 8:12-20 Het eigene van deze dag Op de eerste kerstdag komen minder gasten dan in de kerstnachtdienst naar de kerk...