Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

123 resultaten voor Overlijden

26. Dood en leven na de dood

K. Spronk |

De Bijbel theologisch |

Publicatiejaar: 2011

...Wie het begin en het einde leest van de Bijbel, kan de indruk krijgen dat het in deze verzameling boeken gaat over de dood. Aan het begin krijgt de dood zijn plaats in het verhaal over de eerste zonde...

1. Houvast vinden

H.G. de Graaff |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...In onze samenleving verdwijnen veel zekerheden. Des te belangrijker is het om houvast te vinden. De weg die de Heidelbergse Catechismus wijst, is daarbij onmisbaar. Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig ...

5.2. Het vaste punt: Christus' kruis en opstanding

G. van Roekel |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 5. Is God er wel? 5.1. Onze twijfel en de trouw van God 5.3. Gebed om hulp 5.4. Extra hulp bij ongeloof Heidelbergse Catechismus Vraag 2...

8.6. Mijn dood gedood

C.C. den Hertog |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 8. God de Zoon en onze redding 8.1.Door Zijn Naam behouden 8.2. Gezalfd door de Gezalfde 8.3. Adoptiekinderen van God 8.4. Vanaf de moed...

9.1. Het graf is leeg! Echt waar?

C.C. den Hertog |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Zie ook 9. Jezus leeft! 9.2. Aan de overzijde opgestaan 9.3. Door Hem op(ge)staan Inhoudsopgave Goed gelovig Heidelbergse Catechismus Hier stuiten we op een kwestie waar de HC eigenlijk nauwelijks op ...

11. De laatste dingen

H.C. Marchand, W. Markus |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Bij dit hoofdthema uit Goed gelovig wordt niet alleen gedacht aan de laatste dag van de oude aarde, maar ook aan de laatste dag van ieders leven. Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goe...

11.1. Sterven: winst en verlies

H.C. Marchand |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 11. De laatste dingen 11.2. Het grote rechtzetten 11.3. Hoe nieuw wordt alles? Heidelbergse Catechismus Vraag 42: Nu Christus dan voor o...

Preekschets 1 Tessalonicenzen 4:13

M. den Dulk |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

...1 Tessalonicenzen 4:13 Jubilate opdat gij niet bedroefd zijt... Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 4:13-18 Het eigene van de zondag Na Pasen komen vanzelf de vragen weer terug naar de omgang met dood en...

Preekschets 1 Samuël 30:4

A. Altena |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

...1 Samuël 30:4 Negende zondag na Pinksteren Toen verhieven David en het volk dat bij hem was, hun stem en weenden, tot zij niet meer wenen konden. Schriftlezing: I Samuël 30:1-25 Het eigene van de zond...

Preekschets 2 Samuël 3:31

A. Altena |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

...2 Samuël 3:31 Tiende zondag na Pinksteren En David zeide tot Joab en tot al het volk dat bij hem was: Scheurt uw klederen, omgordt u met rouwgewaden en gaat weeklagend voor Abner uit. Koning David gin...