Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

159 resultaten voor Pasen

Tijdeigen materiaal Triduum (Dienstboek I)

Werkgroep Eredienst PKN |

Dienstboek PKN I Schrift – Maaltijd – Gebed |

Publicatiejaar: 1998

...Dienstboek I ‘Schrift – Maaltijd- Gebed’ bevat liturgisch materiaal voor gebruik in de Protestantse Kerk in Nederland. De rubriek ‘Tijdeigen materiaal Triduum’ biedt gebeden, Schriftlezingen en lieder...

Tijdeigen materiaal Paastijd

Werkgroep Eredienst PKN |

Dienstboek PKN I Schrift – Maaltijd – Gebed |

Publicatiejaar: 1998

...Dienstboek I ‘Schrift – Maaltijd- Gebed’ bevat liturgisch materiaal voor gebruik in de Protestantse Kerk in Nederland. De rubriek ‘Tijdeigen materiaal Paastijd’ biedt gebeden, Schriftlezingen en liede...

5.2. Het vaste punt: Christus' kruis en opstanding

G. van Roekel |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 5. Is God er wel? 5.1. Onze twijfel en de trouw van God 5.3. Gebed om hulp 5.4. Extra hulp bij ongeloof Heidelbergse Catechismus Vraag 2...

9. Jezus leeft!

C.C. den Hertog, C. van Duijn |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Introductie bij dit hoofdstuk Het heilsfeit van Christus’ opstanding wordt door velen ontkend. Het is daarom van belang om de gemeente de sterke argumenten vóór Christus’ opstanding aan te reiken. Tot...

9.1. Het graf is leeg! Echt waar?

C.C. den Hertog |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Zie ook 9. Jezus leeft! 9.2. Aan de overzijde opgestaan 9.3. Door Hem op(ge)staan Inhoudsopgave Goed gelovig Heidelbergse Catechismus Hier stuiten we op een kwestie waar de HC eigenlijk nauwelijks op ...

9.2. Aan de overzijde opgestaan

C. van Duijn |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Zie ook 9. Jezus leeft! 9.1. Het graf is leeg! Echt waar? 9.3. Door Hem op(ge)staan Inhoudsopgave Goed gelovig Heidelbergse Catechismus In deze preekschets staat niet een specifieke vraag en antwoord ...

9.3. Door Hem op(ge)staan

C. van Duijn |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Zie ook 9. Jezus leeft! 9.1. Het graf is leeg! Echt waar? 9.2. Aan de overzijde opgestaan Inhoudsopgave Goed gelovig Heidelbergse Catechismus Zondag 16 Vraag 43: Welk nut hebben het offer en de dood v...

15.2. Met Christus gestorven en opgestaan

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 15. Watermerk 15.1. Gereinigd 15.3. Benoemd tot Zijn kind 15.4. Kinderdoop: echt waar?! 15.5. Geloofsopvoeding Heidelbergse Catechismus ...

2. Delen in het heil

F.G. Immink |

Het heilige gebeurt |

Publicatiejaar: 2012

...De kerkdienst is een performatieve handeling. Door te zingen en te bidden, te luisteren naar een preek en het avondmaal te vieren praktiseren kerkgangers hun geloof. De vraag die we nu stellen is: wel...

3. Het Christusgeheim

F.G. Immink |

Het heilige gebeurt |

Publicatiejaar: 2012

...De opstanding van Christus De opkomst van de moderne theologie en de kritische bijbelwetenschap hebben de eenheid van kruis en opstanding als heilsfeit verder onder druk gezet. Volgens H.J. de Jonge r...