Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

248 resultaten voor Pastoraat

32. Godsbeeld

B. Becking |

De Bijbel theologisch |

Publicatiejaar: 2011

...Wie of wat is God? De Bijbel geeft geen direct antwoord op de wat meer filosofische vraag, wat een God is. Zo ontbreekt in de Bijbel een overzicht van de eigenschappen van God. Voorts zoekt de lezer t...

33. Mensbeeld

A. van Wieringen |

De Bijbel theologisch |

Publicatiejaar: 2011

...Mens is schepsel In de Bijbel is de mens een schepsel. Deze visie geeft aanleiding tot een tweeledige visie op de mens. Enerzijds wil daarmee uitgedrukt zijn dat de mens geen god is, maar door God gem...

Psalmen

J. Fokkelman |

De Bijbel literair |

Publicatiejaar: 2003

...Eerste verkenning van hun aard, literaire milieu en functie Het boek van de Psalmen biedt een bloemlezing van religieuze lyriek uit het oude Israël. De honderdvijftig Psalmen zijn voor het overgrote d...

Job

P. van der Lugt |

De Bijbel literair |

Publicatiejaar: 2003

...Inleiding Om meer dan een reden is het boek Job een uitzonderlijk geschrift in de Hebreeuwse Bijbel. Er wordt een groot en algemeen menselijk probleem aan de orde gesteld. Het gehele dichtwerk draait ...

Prediker

A. Schippers |

De Bijbel literair |

Publicatiejaar: 2003

...Wie de tijd neemt om zich te verdiepen in het boek Prediker al snel het gevoel krijgen, dat hij te doen heeft met een soort kaleidoscoop. Fascinerend, maar er is geen touw aan vast te knopen. Bij de m...

Timoteüs en Titus

M. den Dulk |

De Bijbel literair |

Publicatiejaar: 2003

...De drie pastorale brieven geven iets weer van de contacten tussen christelijke gemeentes in de beginfase van hun bestaan. De contacten bestrijken een gebied vanaf het (huidige) Turkije, via Kreta en G...

17.9. Nu al genezing?

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 17.1. Bidden: oefening in dankbaarheid 17.2. Leren bidden 17.3. Bidden: God bewonderen 17.4. Ons gebed en Zijn leiding van ons leven 17....

6. Preken

F.G. Immink |

Het heilige gebeurt |

Publicatiejaar: 2012

...In dit artikel gaat het over de preek als performance: het feitelijke preekgebeuren in het samenspel van spreken en horen. De preek als performanceis meer dan een talige en retorische handeling. Het l...

Preekschets Johannes 4:28,29

M.R. Limburg-Klokke |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

...Johannes 4:28, 29 Vijfde zondag van Epifanie De vrouw dan liet haar kruik staan, en ging naar de stad en zeide tot de mensen: Komt mede en ziet een mens, die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb: ...

Preekschets 2 Timoteüs 2:18

M. den Dulk |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

...2 Timoteüs 2:18 Misericordias Domini dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad... Schriftlezing: 2 Timoteüs 2:14-18 Het eigene van de zondag Het is één ding om met Pasen te zingen: ‘De Heer is waarlij...