Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

99 resultaten voor Pinksteren

Tijdeigen materiaal Pinkstertijd (Dienstboek I)

Werkgroep Eredienst PKN |

Dienstboek PKN I Schrift – Maaltijd – Gebed |

Publicatiejaar: 1998

...Dienstboek I ‘Schrift – Maaltijd- Gebed’ bevat liturgisch materiaal voor gebruik in de Protestantse Kerk in Nederland. De rubriek ‘Tijdeigen materiaal Pinksteren biedt gebeden, Schriftlezingen en lied...

13. De Heilige Geest en onze geest

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Na de leerdiensten over God de Vader en God de Zoon uit Goed gelovig, volgen nu thema’s die samenhangen met God de Heilige Geest: wie Hij is, wat Hij doet, wat Hij als vrucht in ons werkt en aan gaven...

13.5. De Heilige Geest bedroeven

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

...Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 13. De Heilige Geest en onze geest 13.1. Wie de Heilige Geest is en wat Hij doet 13.2. Wat de Heilige Geest werkt 13.3. Wat de Heilige G...

Preekschets Johannes 16:8-11 - Pinksteren

W. Dekker |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

...Johannes 16:8-11 Pinksteren En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen... Schriftlezing: Johannes 16:4b-15 Het eigene van de zondag Het Pinksterfeest blijft voor veel mensen, ook voor trouw meeleve...

Preekschets Romeinen 2:1

A.J. Zoutendijk |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

...Romeinen 2:1 Derde zondag na Pinksteren Waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf Schriftlezing: Romeinen 2 Het eigene van de zondag Deze schets is de derde in een serie van vier. In de fee...

Preekschets Numeri 11:29 - Vierde Advent

D.E. Hofstra |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

...Numeri 11:29 Vierde Advent Maar Mozes zei: ‘Denk je soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen? Legde de HEER zijn geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!’ Schriftlezing: Numeri 11:4...

Preekschets Handelingen 2:33 - Pinksteren

E.J. Oostland |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

...Handelingen 2:33 Pinksteren Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat...

Preekschets Psalm 68:25,26 - Pinksteren

H.P. de Roest |

Postille |

Publicatiejaar: 2007

...Psalm 68:25, 26 Pinksteren Een schouwspel is uw stoet, o God, de stoet van mijn God, mijn koning, naar zijn heiligdom: voorop zangers, daarachter snarenspelers, omstuwd door meisjes met tamboerijnen. ...

Preekschets Galaten 5:25 - Pinksteren

Postille |

Publicatiejaar: 2008

...Galaten 5:25 Pinksteren Wanneer de Geest ons leven leidt, laten wij dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Schriftlezing: Galaten 5:13-26 Het eigene van de zondag Het evangelie van Pinkste...

Preekschets Handelingen 2:4 - Pinksteren

K. Blei |

Postille |

Publicatiejaar: 2009

...Handelingen 2:4 Pinksteren Allen werden vervuld van de heilige Geest Schriftlezing: Handelingen 2:1-33 Het eigene van de zondag Van de drie grote feesten is Pinksteren in de kerk vanouds het minst pop...