Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

45 resultaten voor Seksualiteit

37. Seksualiteit

W. van Wieringen |

De Bijbel theologisch |

Publicatiejaar: 2011

...Seksualiteit in de Bijbel. Je weet dat het er is, dat het er moet zijn, maar het is lastig de vinger op de juiste perikopen te leggen. Het Hooglied, ja natuurlijk: het Hooglied! Maar is dit Lied der L...

Hooglied

J. Fokkelman |

De Bijbel literair |

Publicatiejaar: 2003

...De poëzie die we in het Hooglied aantreffen is onversneden liefdeslyriek. Omdat de Bijbel nu eenmaal een verzameling van religieuze teksten is en de morele agenda van de auteurs zelden verborgen blijf...

12.7. Zuivere relaties

T. Jacobs |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 12. Levenskunst 12.1. Gods goedkeuring 12.2. Motiverende genade 12.3. Bevrijdende gehoorzaamheid 12.4. Van ophouden weten 12.5. Ouders e...

Preekschets Spreuken 30:15-16

C.J. de Ruijter |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

...Spreuken 30:15, 16 Drieëntwintigste zondag na Pinksteren De bloedzuiger heeft twee dochters: geef, geef! Deze drie zijn onverzadelijk, vier zeggen nooit: Het is genoeg: het dodenrijk en de onvruchtbar...

Preekschets 1 Korintiërs 6:20

Postille |

Publicatiejaar: 2008

...1 Korintiërs 6:20 Cantate U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. Schriftlezing: 1 Korintiërs 6 Het eigene van de zondag Iedere zondag zondag Cantate genoemd worden, omdat de gem...

Preekschets 1 Korintiërs 6:19,20

J.J. Rebel |

Postille |

Publicatiejaar: 2009

...1 Korintiërs 6:19, 20 Vijfde zondag na Pinksteren Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf ...

Preekschets 1 Korintiërs 5:6a

A.A. Prosman |

Postille |

...1 Korintiërs 5:6a Veertiende zondag na Pinksteren U hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Schriftlezing: 1 Korintiërs 5 Het eigene van de zondag Het eigenaardige feit doet zich voor dat he...

Preekschets Genesis 38:26

S. Dingemanse |

Postille |

Publicatiejaar: 2010

...Genesis 38:26 Zeventiende zondag na Pinksteren Juda herkende ze en zei: ‘Zij is onschuldig maar ik niet, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela gegeven.’ Schriftlezing: Genesis 38 Het eigene van de ...

Preekschets Genesis 39:9b

S. Dingemanse |

Postille |

Publicatiejaar: 2010

...Genesis 39:9b Achttiende zondag na Pinksteren ‘Hoe zou ik dan zo’n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God?’ Schriftlezing: Genesis 39 Het eigene van de zondag Deze zondag valt in ...

Preekschets 2 Samuël 12:7 - Derde Advent

F.J. Hirs |

Postille |

Publicatiejaar: 2010

...2 Samuël 12:7 Derde adventszondag Toen zei Natan: ‘Die man, dat bent u!’ Schriftlezing: 2 Samuël 11:27b-12:24 Het eigene van de zondag De laatste weken van het jaar neigen we tot reflectie op onze wed...