Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

92 resultaten voor Ziekte

17.9. Nu al genezing?

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Publicatiejaar: 2015

...Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 17.1. Bidden: oefening in dankbaarheid 17.2. Leren bidden 17.3. Bidden: God bewonderen 17.4. Ons gebed en Zijn leiding van ons leven 17....

Preekschets Marcus 1:37

J.J.F. van Melle |

Postille |

Publicatiejaar: 2004

...Marcus 1:37 Tweede zondag van Epifaniën Zij vonden Hem en zeiden tot Hem: Allen zoeken U. Schriftlezingen: Psalm 103; Marcus 1:29-39 Het eigene van de zondag Zie bij de preekschets voor Epifanie Uitle...

Preekschets Marcus 1:40

J.J.F. van Melle |

Postille |

Publicatiejaar: 2004

...Marcus 1:40 Derde zondag van Epifaniën Indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. ‘O, als u dát wou! U vermag het mij rein te maken!’ Schriftlezingen: Jesaja 53:4; Marcus 1:40-50 Het eigene van de zondag...

Preekschets 2 Samuël 12:22-23

A. Altena |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

...2 Samuël 12:22-23 Elfde zondag na Pinksteren En hij zeide: Zolang het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend, omdat ik dacht: misschien is de HERE mij genadig, zodat het kind in leven blijft. Maar ...

Preekschets Job 1:11

J.A. Zeilstra |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

...Job 1:11 Zeventiende zondag na Pinksteren Strek (...) uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit - of hij U dan niet openlijk vaarwel zal zeggen! Schriftlezing: Job 1 Het eigene van de zondag Dertien...

Preekschets Job 2:13

J.A. Zeilstra |

Postille |

Publicatiejaar: 2005

...Job 2:13 Achttiende zondag na Pinksteren En zij zaten bij hem op de grond, zeven dagen en zeven nachten; niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen, dat zijn smart zeer groot was. Schriftlezing: ...

Preekschets Matteüs 9:2

G. Kuiper |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

...Matteüs 9:2 Vierde zondag na Epifanie Daar probeerden een paar mensen een verlamde bij hem te brengen die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Wees gerust, uw...

Preekschets Matteüs 8:2

H.F. de Vries |

Postille |

Publicatiejaar: 2006

...Matteüs 8:2 Zesde zondag na Pinksteren Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed. Hij wierp zich voor hem neer en zei: ‘Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken.’ Schriftlezing: Matteüs 8:1-4 ...

Preekschets Lucas 6:5

G.W. Morsink |

Postille |

Publicatiejaar: 2007

...Lucas 6:5 Vierde zondag na Epifanie De Mensenzoon is heer van de sabbat. Schriftlezing: Lucas 6:1-11 Het eigene van de zondag Deze zondag en de twee volgende zijn de laatste van de Epifanietijd. In Lu...

Preekschets Lucas 6:19

G.W. Morsink |

Postille |

Publicatiejaar: 2007

...Lucas 6:19 Vijfde zondag na Epifanie Want er ging een kracht van hem uit die allen genas. Schriftlezing: Lucas 6:12-19 Uitleg Vers 12. Op één van die dagen - tautais - ‘die dagen’, maar wat is dan het...