Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

15 resultaten voor 'Israël'.

Actieve filters: Gedenken Israël

5. Deuteronomium

E. Talstra |

De Bijbel theologisch |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Soorten teksten Mensen kunnen grondig van mening verschillen over de vraag wat godsdienst volgens de Bijbel nu ten diepste is. Het boek Deuteronomium als theologische compositie is dan wel een goede uitdager...

4. Achtergronden en dilemma’s

F.G. Immink |

Het heilige gebeurt |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

De bijeenkomst van de gemeente op zondagmorgen staat in het teken van het heilsgebeuren in Jezus Christus. De christelijke gemeente komt bijeen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zij...

Preekschets Lucas 1:54-55

C.W. van den Berg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Derde zondag na Epifanie Lucas 1:54-55 ‘Hij trekt zich het lot van Israël aan, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn...

Rust, rustdag, sabbat, zondag

R.D. Anderson |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De eeuwen door zien we inzake de viering en de beleving van de rustdag een pendelbeweging tussen wetticisme en vrijblijvendheid. Vandaag de dag zien we vooral het laatste, want...

Jozua

|

Tekst voor Tekst |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 1987

INLEIDING 1.Titel en karakter In de hebreeuwse canon behoort het boek Jozua tot de zgn. 'Vroege Profeten'. De bedoeling van deze boeken is een zeer bepaalde profetische geschiedenis te bieden die ons...

Preekschets Psalm 105:7

W.M. de Bruin |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Psalm 105:7 Cantate Hij is de Heer, onze God, zijn besluiten gelden over de hele aarde. Schriftlezing: Psalm 105 Het eigene van de zondag De nadruk op Gods wonderdaden als basis voor geloof en dienst...

Preekschets Exodus 12:12

C.G. Groot-Korstanje |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Exodus 12:12 Palmarum Ik zal die nacht rondgaan door Egypte, en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van het vee, en ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want...

Naam

H. Baarlink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Christenen zijn gedoopt in de naam van de drie-enige God; en een kerkdienst begint meestal met de uitspraak: 'Onze hulp is in de naam des Heren'. Deze twee gegevens bepalen het...

Preekschets Deuteronomium 27:9

A.P.J. van Ligten |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Deuteronomium 27:9 Zevende zondag na Epifanie Wees stil en luister, Israël. Schriftlezing: Deuteronomium 27:1-10 Het eigene van de zondag Kenmerkend voor de zondagen van de voorvasten is dat ze met nogal...

Gedenkteken

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

gedenksteen (massebe), gedachtenis, banier, tefllin (gebedsriemen of fylacteria) Bij de uitgang van Yad Vashem, het Jeruzalemse museum dat onafgebroken de zes miljoen joodse slachtoffers van het nazisme...