Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

12 resultaten.

Actieve filters: Gerechtigheid Diaconaat

Preekschets Job 24:1

J.A. Zeilstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Job 24:1 Negentiende zondag na Pinksteren Waarom zijn vanwege de Almachtige geen oordeelstijden voorbehouden, en zien zij die Hem kennen, zijn gerichtsdagen niet? Schriftlezing: Job 24 Het eigene van ...

Preekschets Matteüs 6:3

H.M. van den Bosch |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Matteüs 6:3 Invocabit Als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Schriftlezing: Matteüs 6:1-4 Het eigene van de zondag Invocabit is de eerste zondag van de Veer...

Preekschets Lucas 14:14

T.T.J. Pleizier |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Lucas 14:14 Oculi Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. Schriftlezing: Lucas 14:1-24 Het eigen...

Armoede, ellende, nood

C. van Leeuwen |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De geloofstaal bezigt het begrip 'arm' voor een mens die het heil in Christus niet kent. Zij gebruikt het woord echter ook voor de gelovige, die zich een arm zondaar weet en ...

Barmhartigheid, erbarmen, ontferming

W. van Laar |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de geloofstaal spelen de woorden uit deze woordgroep een grote rol. In de klassiek gereformeerde traditie is het begrip 'barmhartigheid' gekleurd door de Heidelbergse Cate...

Genade

H.A. Bakker |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal 'Genade' als bijbels kernwoord is in prediking en geloofsbeleving veelal 'onverdiende gunst', de ervaring dat God vergeeft en nieuwe kansen geeft aan zondaren. Toch is in onz...

Loon, verdienste

G.W. Marchal |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De ene dienst is de andere waard. Deze stelregel is algemeen. Dienstverlening in de vorm van verrichte arbeid of anderszins mag redelijkerwijs een vergoeding, een vergelding ...

Zwak, sterk

S. Paas |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Voor zover de woorden 'sterk' en 'zwak' betrekking hebben op lichamelijke en psychische kracht of zwakte is er geen verschil tussen ons gebruik van deze woorden en het gebrui...

Toen hij het slachtoffer zag liggen…

A. van Wijngaarden |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Lucas 10:31-32 (bij Lucas 10:25-37) De voorganger roept één kind naar voren en laat het alleen vooraan staan. Dan roept de voorganger een tweede kind dat naast het eerste kind gaat staan. Vraag aan he...

Gemarginaliseerden hebt gij altijd bij u

M. Ruf |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Jesaja 56,1-7 en Matteüs 15,21-28 Wie op deze zomerzondag in de teksten of de dienst rustig een setje geloofswaarheden bevestigd wil vinden, zal al gauw bedrogen uitkomen. In Jesaja 56 zal hij ver...