Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

28 resultaten voor '" Filemon"'.

Filemon

C. Vander Stichele |

De Bijbel literair |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2003

oe om Filemon een meer positieve kijk bij te brengen. Hij hoedt zich er voor de aanspraken van Filemon op Onesimus te ontkennen, maar wat hij suggereert liegt er niet om. Wat Filemon terugkrijgt is me...

Filemon

Tekst voor Tekst |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 1987

ussen Filémon en hem zou daardoor schade kunnen leiden (vgl. 1 Kor. 9:7). Filémon had zich er misschien noodgedwongen bij neergelegd. Want hij is misschien (15). De argumentatie komt nu op een ander v...

Preekschets Filemon 15-16

D.H. van Wijnen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

ggen: Filemon, schaf de slavernij in je huis en in je huisgemeente af. Paulus doet eigenlijk geen van drie. Of misschien juist wel alle drie tegelijk. Paulus vraagt aan Filemon om Onesimus als broeder...

Preekschets Filemon 1-2,6

D.H. van Wijnen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

g dat Filemon als de meester van Onesimius gezien moet worden niet zo vanzelfsprekend is. In de aanhef worden Filemon, Apfia en Archippus gezamenlijk genoemd. Filemon en Apfia zouden ook de twee leidi...

Preekschets Filemon 5

D.H. van Wijnen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

d bij Filemon rijp maakt voor het concrete verzoek om iets goeds te doen richting Filemon. Dat zal dan een voorbeeld zijn van een werkzame geloofsband tussen Paulus en Filemon, gericht op Onesimus. Aa...

Spelling van namen van bijbelboeken op PreekWijzer

A.P. Berensen |

PreekWijzer |

Overig |

Publicatiejaar: 2019

Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring ...

19. De paulijnse brieven

B.J. Lietaert Peerbolte |

De Bijbel theologisch |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

-23). Filemon De brief van Paulus aan Filemon heeft, net als de brief aan de Filippenzen, ook Timoteüs als mede-afzender. Ook hier zijn datering en plaats van herkomst van de brief onhelder. Dezelfde ...

Knecht

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2000

f aan Filemon gelezen worden. Tijdens zijn gevangenschap in Efeze ontmoette hij Onesimus, een slaaf van eerder genoemde Filemon (vs. 10). Vaak wordt verondersteld dat deze is gevlucht en dan lijkt het...

Een lichte last

E. van 't Slot |

Kerk & Theologie |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

voor Filemon die voor zowel Filemon als de terugkerende Onesimus risico’s met zich meebrengt; een opdracht die de bestaande verhoudingen tussen slaaf en heer van binnenuit opblaast – en dat is wat de...

Gefundeerd in de hoop van het evangelie

M. de Vries |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

nzen, Filemon. Weerbaarheid en recht, Kampen 2007, 15-16. 3 Van Eck, Kolossenzen (supra, n.2), 12. 4 Van Eck, Kolossenzen (supra, n.2), 68. 5 Van Eck, Kolossenzen (supra, n.2), 38. ...